Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Energiecontract vernietigen of binnen bedenktijd annuleren

Bent u overgestapt naar een andere energieleverancier? Maar ging u niet schriftelijk akkoord? Of ging u wel akkoord, maar hebt u nog bedenktijd? Met onze voorbeeldbrief kunt u het energiecontract ongeldig verklaren, of binnen de bedenktijd ongedaan maken (ontbinden).

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam 'nieuwe' energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: [ongeldig energiecontract / ontbinding energiecontract binnen bedenktijd]

Geachte heer of mevrouw,

U zegt dat ik op [datum] een energiecontract bij u heb afgesloten voor het leveren van [elektriciteit / gas].

Wat is het probleem?

[kies uw situatie]

  • Ik heb geen energiecontract bij u want ik ging niet schriftelijk akkoord. Het energiecontract is daarom ongeldig.
  • Ik heb mij bedacht. Ik wil nog steeds [elektriciteit / gas] afnemen van [naam van uw 'oude' energiebedrijf]. Daarom maak ik gebruik van mijn bedenktijd van veertien dagen om uw energiecontract te ontbinden.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Een energiecontract is pas geldig als ik hiermee schriftelijk akkoord ga. En u moet mij informeren over de bedenktijd. Ook moet u mij een formulier geven waarmee ik het contract kan opzeggen tijdens de bedenktijd van veertien dagen. Zolang u dit niet doet, heb ik recht op een verlengde bedenktijd van maximaal een jaar. Tijdens deze bedenktijd hoef ik u niet te betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik wil dat u ervoor zorgt dat de overstap niet wordt uitgevoerd. Is de overstap al uitgevoerd? Dan wil ik dat u dit terugdraait.

Omdat het energiecontract [ongeldig is / ontbonden is binnen de bedenktijd] hoef ik u niets te betalen. Ik verwacht daarom geen rekeningen van uw bedrijf te ontvangen.

Biedt u geen oplossing?

Als u de overstap niet stopt of terugdraait, of als u mij rekeningen stuurt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar de Geschillencommissie Energie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw bevestiging per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]