Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Onterechte bemiddelingskosten bij huur

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: onterechte bemiddelingskosten

Geachte heer of mevrouw,

U hebt mij bemiddelingskosten in rekening gebracht. Daar ben ik het niet mee eens. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag u mij als huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen,  omdat u als bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder. Doet u dat wel, dan handelt u in strijd met de wet. En daarom heb ik het recht om deze kosten van u terug te vorderen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijk dan in ‘Burgerlijk Wetboek, boek 7:417 en 7:427 en 3:40. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl.

Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

U hebt mij onterecht bemiddelingskosten doorberekend. Ik verwacht van u dat u mij deze bemiddelingskosten terugbetaalt.

[alternatieve zin:  U brengt mij onterecht bemiddelingskosten in rekening. Ik betaal deze bemiddelingskosten niet.]

Een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u toevoegen als u dat wilt:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer