Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Vernietiging algemene voorwaarden

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Vernietiging algemene voorwaarden

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u [vul in: product] gekocht / [omschrijf: dienst die u afneemt].

Nu zegt u dat ik volgens uw algemene voorwaarden geen recht heb op / verplicht ben om [vul in: waar hebt u volgens de ondernemer geen recht op, of waartoe bent u verplicht?]. Ik ben het hier niet mee eens. Met deze brief laat ik u weten dat ik de algemene voorwaarden die hierover gaan vernietig.

Waarom vernietig ik uw algemene voorwaarden?

Volgens de wet had u mij een redelijke mogelijkheid moeten geven om uw algemene voorwaarden te bekijken. Dat heeft u niet gedaan. U heeft de algemene voorwaarden niet aan mij gegeven of naar mij opgestuurd. En ook geen andere redelijke mogelijkheid gegeven om ze te bekijken. Hierdoor heb ik nooit kunnen bepalen of ik het eens ben met de inhoud. Daarom mag ik volgens de wet uw algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigen. De vernietigde voorwaarden zijn nu niet meer geldig.

Hoe het wettelijk geregeld is, kunt u nalezen op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), www.acm.nl/voorwaarden.

Wat verwacht ik van u?

U kunt u niet meer op beroepen op uw algemene voorwaarden. Dit betekent dat u verplicht bent om / geen recht meer hebt op [vul hier in waartoe de ondernemer verplicht is / waarop hij geen recht meer heeft, nu de voorwaarden zijn vernietigd]

[Wil de ondernemer dat u iets betaalt? Voeg dan deze alinea toe:] U hebt mij gevraagd [vul hier het bedrag in] aan u te betalen voor [vul hier in waarvoor u zou moeten betalen]. Ik verzoek u vriendelijk mij per e-mail of per brief te laten weten dat dit niet meer hoeft.

[Hebt u al iets aan de ondernemer betaald? Voeg dan deze alinea toe:] Ik heb [hoeveel?] aan u betaald voor [waarvoor?]. Ik verzoek u vriendelijk dit geld binnen [noem een redelijke termijn] over te maken op mijn rekeningnummer [uw rekeningnummer].

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen 4 weken tegemoet.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als ik op deze brief binnen 4 weken geen bevredigend antwoord krijg, dien ik een klacht hierover in bij  de ACM. [Kijk op de website van de Geschillencommissie of u daar terechtkunt. Is dat zo? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Ook zal ik mijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. [Of, als u zo nodig naar de rechter wilt, toevoegen:] En ik kan mijn klacht voorleggen aan de rechter.

Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijk groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer