Voorbeeldbrief - Opzeggen van een abonnement

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Opzegging abonnement

[Woonplaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik u kenbaar mijn abonnement op [product of dienst] te willen opzeggen,

[maak een keuze]

met ingang van [datum afloop van de contractsperiode] waarbij ik de opzegtermijn van [weken/maanden] in acht neem.

[of]

per eerst mogelijke datum, met inachtneming van de opzegtermijn.

Ik zou graag binnen twee weken na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzegging ontvangen per post/per mail [mailadres].

Met vriendelijk groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met contract

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer