Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Weigeren volledige aanbetaling te doen

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Aanbetaling

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [naam product]. Het betreft een [merknaam en type]. In uw algemene voorwaarden staat dat ik 100% moet aanbetalen. Met deze brief laat ik u weten dat ik het hier niet mee eens ben. Ik vernietig deze voorwaarde en zal u bij levering van het product betalen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U mag als verkoper een consument niet verplichten tot een aanbetaling van meer dan de helft van het aankoopbedrag. De consument mag zo’n voorwaarde vernietigen. U kunt de consument dan niet langer houden aan de voorwaarde. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Zoals overeengekomen ontvang ik graag [product] binnen de afgesproken termijn van [leveringstermijn]. Daarna zal ik u het bedrag van [bedrag] Euro betalen.

[de volgende alinea kunt naar keuze toevoegen:]

Levert u niet volgens afspraak?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.
[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]
Daarnaast overweeg ik om dan mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer