Voorbeeldbrief - Verkoper weigert levering voor afgesproken prijs

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Van

[Afzender]
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Prijsaanbod verkoper

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] heb ik [via uw website/in de winkel] een [product] bij u gekocht voor [bedrag] Euro. U hebt aangegeven dat de prijs niet correct was. Ik ben van mening dat er wel een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Met deze brief verzoek ik u om levering van [het product] voor het bedrag van [noem bedrag] Euro.

Wat is het probleem?

U hebt aangegeven dat u de verkeerde prijs bij het product hebt vermeld en u wilt daarom [het product] niet leveren. Maar ik had geen reden om aan te nemen dat de prijs niet klopte. [vul eventueel aan, bijvoorbeeld omdat het een gebruikelijke prijs is of omdat de verkoper er bij heeft vermeld dat het om een speciale aanbieding ging]. Er is daarom toch een geldige overeenkomst tot stand gekomen.

Wordt er een verkeerde prijs vermeld bij de verkoop van een product? Maar mocht de consument er op vertrouwen dat de prijs correct was? Dan komt er een bindende koopovereenkomst tot stand. De verkoper moet dan het product voor deze prijs aan de consument verkopen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om [het product] binnen een termijn van [noem een redelijke termijn] aan mij te leveren voor de prijs van [noem bedrag] Euro.

[Als u nog niet betaald hebt, kunt u de volgende zin toevoegen:]

Ik zal u daarvoor het bedrag van [noem bedrag] Euro betalen.

[Deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om dan mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer