Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinding koop vanwege onmogelijkheid herstel of vervanging product

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding koop vanwege onmogelijkheid tot herstel/vervanging van het product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Ik heb u op [datum] gevraagd om een oplossing. Maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Met deze brief laat ik u weten dat ik daarom de koopovereenkomst ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product kosteloos en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Is dat niet mogelijk? Dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst en recht heeft op teruggave van het aankoopbedrag. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] Euro binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op mijn rekeningnummer: [uw rekeningnummer]. En mij per [maak een keuze: e-mail/brief] te laten weten hoe u het product terug wilt ontvangen.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer