Timeshare, vakantieclubs en hotelkaart of hotelpas

Er gelden sinds 23 februari 2011 speciale regels voor vakantieproducten die langer duren dan één jaar. Deze regels gelden ook voor vakantieproducten die stilzwijgend worden verlengd na één jaar. ConsuWijzer legt uit wat de regels zijn. En wat u kunt doen als een ondernemer zich niet aan deze regels houdt.

Wat is timeshare, een vakantieclub, hotelkaart of hotelpas?

Timeshare- of vakantieclub-overeenkomsten worden vaak tijdens uw vakantie op zonnige vakantiebestemmingen aangeboden. Meestal hebt u een prijs gewonnen of krijgt u een uitnodiging om naar een zaal of diner te komen. Met als doel om u een overeenkomst te verkopen. De hotelkaart of hotelpas wordt meestal telefonisch verkocht. Of wordt ongevraagd naar u toe gestuurd.

Bij timeshare koopt u het recht om bijvoorbeeld elk jaar gebruik te maken van een vakantiehuis of appartement.

Als u lid wordt van een vakantieclub of een hotelkortingskaart of pas koopt u toegang tot een reserveringsysteem. U kunt dan tegen korting vakanties of overnachtingen boeken.

Welke regels gelden voor u?

Let op! Hebt u voor 23 februari 2011 een contract afgesloten? Dan gelden nog de oude regels. Wilt u hier meer informatie over de oude regels? Klik dan op een van de onderstaande links.

Hebt u na 23 februari 2011 een overeenkomst met een timeshare organisatie, vakantieclub, hotelkaart of hotelpas gesloten? Of bent u van plan om uw eigen contract te verkopen via een handelaar? Hieronder kunt u lezen wat de regels zijn.

Wat houden de regels voor timesharing, vakantieclubs, hotelkaart of hotelpas in?

De regels gelden als u:

 • Uw contract langer dan één jaar duurt. En u hiervoor moet betalen.
 • U bijvoorbeeld jaarlijks in een vakantiehuisje of andere overnachtingaccommodatie mag verblijven. of
 • U recht hebt om met korting hotels of andere overnachtingaccommodaties te boeken; of
 • U uw contract via een handelaar wilt doorverkopen.

Voordat u de overeenkomst sluit, moet de ondernemer u gratis informatie geven op een speciaal ingevuld formulier. Het gaat om deze informatie:

 • hoe lang de overeenkomst duurt;
 • welke rechten u krijgt, bijvoorbeeld de duur van uw verblijf
 • de prijs;
 • de bijkomende kosten, zoals servicekosten;
 • de kosten en mogelijkheden voor het gebruik van bijvoorbeeld sauna of zwembad;
 • de kosten voor verplicht af te nemen maaltijden.

U moet de gelegenheid krijgen om over het aanbod na te kunnen denken voordat u akkoord gaat. De ondernemer moet u daar een redelijke tijd voor geven.

Besluit u om op het aanbod in te gaan en een overeenkomst te sluiten? Dan moet u nog meer informatie krijgen. In de wet staat dat dit moet via een standaard vastgesteld contractformulier. In dit formulier moet de volgende informatie staan:

 • de identiteit en woonplaats van de ondernemer of het bedrijf waar hij voor werkt;
 • een omschrijving van het product, de diensten en de faciliteiten (maar bijvoorbeeld ook wanneer de accommodatie gebouwd wordt);
 • de prijs, verplichte kosten, heffingen, plaatselijke belastingen of andere kosten;
 • het gebruik en kosten van faciliteiten of diensten zoals sauna, zwembad, elektriciteit, water of ophalen van huisvuil;
 • kosten voor een lidmaatschap- of uitwisselingssysteem;
 • de eventuele kosten voor een offerte;

Voor deze informatie gelden de volgende regels:

 • de informatie moet in uw eigen taal worden gegeven;
 • de informatie moet u kunnen opslaan of op papier krijgen;
 • het contract moet door beide partijen worden ondertekend. Dit kan schriftelijk of elektronisch.

Hebt u spijt van de overeenkomst en wilt u van de overeenkomst af?

De ondernemer moet u informeren over de bedenktijd. In de wet staat namelijk dat u een bedenktijd hebt van 14 (kalender)dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat u het contract hebt gekregen. De ondernemer mag geen betaling van u vragen binnen deze bedenktijd. U kunt dus kosteloos van de overeenkomst af.

De ondernemer moet u een standaardformulier geven waarmee u de overeenkomst kunt ontbinden. U maakt de overeenkomst dan ongedaan. Wilt u ontbinden? Dan is het verstandig om het formulier per aangetekende post aan de ondernemer te sturen. Dan hebt u bewijs dat u het op tijd hebt opgestuurd.

Heeft de ondernemer u niet geïnformeerd over de bedenktijd? En hebt u geen standaard formulier voor ontbinding gekregen?

Uw bedenktijd wordt dan verlengd naar een jaar. Gebruik onze voorbeeldbrief om op te zeggen.

Krijgt u het formulier alsnog dan wordt de bedenktijd weer 14 dagen.

Heeft de ondernemer u wel geïnformeerd over de bedenktijd maar u niet alle overige informatie gegeven. Bijvoorbeeld over het gebruik van bepaalde diensten?

U hebt dan recht op verlenging van uw bedenktijd. De bedenktijd wordt dan 3 maanden. Krijgt u de informatie alsnog? Dan wordt de bedenktijd weer 14 dagen.

Heeft de ondernemer u wel alle verplichte formulieren gegeven? En is uw bedenktijd voorbij? Dan zit u aan de overeenkomst vast. Voor hotelkortingskaarten en voor lidmaatschap van een vakantieclub geldt dat u maximaal één jaar aan de overeenkomst vastzit.

De overeenkomst moet schriftelijk en ondertekend door beide partijen worden afgesloten. Hebt u geen schriftelijk ondertekend contract gekregen?

De overeenkomst is dan nietig. Dat betekent dat de overeenkomst niet geldig is. U hoeft zich niet te houden aan de verplichting om gebruik te maken van het verblijf. En u hoeft dan niet te betalen. Het is verstandig om de ondernemer te laten weten dat u vindt dat hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. En dit de reden is waarom u geen gebruik maakt van het verblijf en niet zal betalen. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

 

Forward