Prijzen

Pandbelening: geld lenen bij een pandhuis of juwelier

Als u geld leent in ruil tegen spullen, goud of zilver gelden er regels. Zo mag het pandhuis maximaal 4,5% rente rekenen. En u moet bepaalde informatie krijgen.

Wat is een pandbelening?

Bij een pandbelening leent u geld, en geeft u goederen, zoals spullen, goud of zilver als onderpand. Vaak gebeurt dit bij een pandhuis. Een pandhuis wordt ook wel lommerd of bank van lening genoemd. Maar ook bij sommige juweliers kunt u op deze manier geld lenen. Als u de lening terugbetaalt, krijgt u uw spullen terug. U betaalt wel een rente.

Ik wil geld lenen bij een pandhuis of een andere ondernemer. Welke informatie moet ik krijgen?

Als u geld leent, sluit u een overeenkomst. In de overeenkomst staan de voorwaarden van de lening. In de overeenkomst moeten de volgende dingen staan:

 • naam en adres van uzelf (de pandlener), het pandhuis en eventueel de tussenpersoon
 • welke spullen u achterlaat (dat heet "de beleende zaak")
 • het bedrag dat u voor uw spullen hebt gekregen
 • de termijn waarbinnen u moet terugbetalen om uw spullen terug te krijgen
 • de rente die u moet betalen en hoe de rente berekend is
 • wat de lening en rente samen kosten
 • dat u altijd uw spullen terug krijgt als het geleende geld en de rente zijn betaald
 • wat de regels zijn als u later wilt terugbetalen dan afgesproken en hoe u dit kunt doen
 • of er nog andere voorwaarden zijn.

U moet een kopie van de overeenkomst krijgen. Dat mag op papier zijn, maar ook in andere leesbare vorm, bijvoorbeeld door u een mail te sturen.

Hoeveel rente moet ik betalen?

Sinds 1 juli 2015 is de rente bij een pandbelening maximaal 4.5% per maand van het geleende geld.

Het pandhuis mag u dus niet meer aan rente doorberekenen. Doet hij dat wel? Dan kunt u de overeenkomst gedeeltelijk vernietigen. Gedeeltelijk vernietigen van de overeenkomst betekent dat u de overeenkomst gedeeltelijk ongedaan maakt. In dat geval kunt u het te veel betaalde aan rente terug eisen van het pandhuis. Onderaan dit stuk leest u hoe u dat precies kunt doen.

Mag een pandhuis naast rente nog andere kosten in rekening brengen?

Nee, het pandhuis mag niet naast de rente nog kosten voor andere zaken in rekening brengen. Bijvoorbeeld kosten voor opslag, taxatie of administratiekosten. Hebt u deze kosten wel betaald? Dan kunt u deze terug eisen van het pandhuis.

Wanneer moet ik een pandlening terugbetalen?

U hebt minimaal 2 maanden de tijd om terug te betalen. Eerder mag ook. Haalt u bijvoorbeeld binnen 3 weken uw spullen weer op? Dan betaalt u 1 maand rente. Hebt u alles betaald, dan krijgt u direct uw spullen terug.

Kunt u niet binnen 2 maanden terugbetalen? Dan kunt u soms verlengen. Kijk in uw contract naar de verlengvoorwaarden. Bij verlenging betaalt u rente voor de extra periode. Voor de verlenging geldt ook het rentemaximum van 4,5% per maand. Wil de ondernemer niet verlengen en kunt u niet terugbetalen? Dan mag de ondernemer uw spullen houden of verkopen. U betaalt dan verder geen vergoeding.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over mijn pandbelening?

Hebt u bijvoorbeeld niet de juiste informatie gekregen toen u de pandbeleningsovereenkomst af sloot? Hebt u te veel rente betaald? Of hebt u betaald voor kosten die het pandhuis niet had mogen doorberekenen? Hieronder leest u wat u kunt doen.

Bespreek uw klacht eerst met het pandhuis of de ondernemer

Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen:

Schrijf de ondernemer een brief met daarin uw klacht

Maak in uw brief ook duidelijk wat uw klacht is. Bijvoorbeeld:

 • dat u vooraf onvoldoende informatie hebt gekregen.
 • dat u meer dan 4.5% per maand aan rente hebt betaald. Noem hierbij ook het bedrag dat u te veel hebt betaald.
 • dat er onterecht kosten voor andere zaken zijn doorberekend. Noem hierbij om welke andere zaken het gaat. En noem het bedrag dat u te veel hebt betaald.

Hebt u te veel aan rente of onterecht kosten voor andere zaken betaald? Noem dan duidelijk het bedrag dat u terug wilt. Vraag een oplossing voor een bepaalde datum. Let op: de tijd die u de ondernemer daarvoor geeft moet wel redelijk zijn. In dit geval kunt u bijvoorbeeld een termijn van twee weken aanhouden. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de ondernemer geen goede oplossing biedt. U kunt de brief aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat de brief is gestuurd.

Ga naar de rechter

Bekijk of het zin heeft om naar de rechter te gaan. Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.