Nieuwsbericht

Vergelijken van zorgpolissen moet eenvoudiger worden

01-06-18nieuwsbericht

Nederlanders denken dat overstappen van zorgverzekeraar ingewikkeld is en weinig oplevert. Ze vinden het lastig om zorgverzekeraars en zorgpolissen te vergelijken. En ze hebben het idee dat er weinig verschil in de prijzen zit. Mensen zijn daardoor geneigd bij hun huidige verzekeraar te blijven. Dat blijkt uit recent onderzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM vindt dat jammer, omdat overstappen consumenten voordeel kan opleveren. Tegelijk stimuleert het zorgverzekeraars om scherpe prijzen aan te bieden en een betere kwaliteit. De ACM wil daarom dat polissen begrijpelijker worden, en beter vergelijkbaar.

‘Niets doen kost je poen’

Voor het jaar 2016 liet voorlopig onderzoek zien dat driekwart van alle verzekerden in Nederland door overstappen gemiddeld maar liefst honderd euro had kunnen besparen op zijn basisverzekering alleen. Of dat in 2017 en 2018 ook zo is, is de ACM nog aan het onderzoeken.