Stappenplan: zorgverzekering vergelijken

Ieder jaar kunt u vóór 1 januari uw zorgverzekering kiezen. Doet u niets? Dan kiest u automatisch voor de polis van de zorgverzekeraar die u het afgelopen jaar had. Maar past die polis nog wel bij uw situatie? En is het slim om komend jaar een aanvullende verzekering af te sluiten? Sta ieder jaar even stil bij wat u aan zorg verwacht. Dan is het makkelijker om de beste keuze te maken. En voorkomt u dat u teveel betaalt. Voor de basisverzekering bedroeg het verschil tussen het voordeligste aanbod en het gemiddelde aanbod bijvoorbeeld 138 euro per jaar per verzekerde. Dit stappenplan helpt u met het vergelijken van zorgverzekeringen.

Aan de slag

Dit stappenplan bestaat uit 5 stappen. Bij het vergelijken van zorgverzekeringen is het handig om gebruik te maken van een vergelijkingssite. Bij veel vergelijkingssites dient u als startpunt een aantal keuzes te maken. Ons stappenplan sluit daar op aan.

Stap 1: Hoe hoog zet ik mijn vrijwillige eigen risico?

Iedereen heeft een verplicht eigen risico. De overheid bepaalt jaarlijks hoe hoog het verplichte eigen risico is voor de basisverzekering. Voor 2017 is dit 385 euro.

Goed om te weten:  Kosten van huisartsbezoek vallen niet onder het eigen risico en worden dus altijd volledig vergoed door de basisverzekering.

U kunt er zelf voor kiezen om het eigen risico van de basisverzekering te verhogen met 100 tot 500 euro. Het eigen risico geldt niet voor de aanvullende zorgverzekering. Hoe hoger uw eigen risico, hoe meer korting u krijgt op uw basisverzekering. Hoeveel korting u krijgt verschilt per verzekering. Gemiddeld is het prijsverschil tussen een verzekering met een maximaal eigen risico van 885 euro en een mimimaal eigen risico van 385 euro ongeveer 20 euro per maand, ofwel 240 euro per jaar. Sommige vergelijkingssites geven ook aan wat u gemiddeld per maand minder kwijt bent met een hoger eigen risico. Als u verwacht dat u weinig zorg nodig heeft, kan het voordelig zijn om voor een hoger eigen risico te kiezen. Wanneer u onverwacht toch meer zorgkosten maakt, moet u het eigen risico wel zelf kunnen betalen.

Stap 2: Welke aanvullende zorg wil ik verzekeren?

Niet alle zorg wordt gedekt door de basisverzekering. Op vergelijkingssites kunt u zien voor welke aanvullende zorg u zich kunt verzekeren. Bekende voorbeelden van aanvullende zorg zijn: fysiotherapie, tandarts, alternatieve geneeswijzen en brillen en lenzen. Deze verzekeringen kunnen door iedereen worden afgesloten. Gebruik de volgende stappen om te bepalen welke aanvullende zorg u volgend jaar wilt verzekeren.

Stap 2A: Maak een inschatting per soort aanvullende zorg

Zet op een rijtje hoeveel u de afgelopen jaren heeft besteed per soort aanvullende zorg. En stel uzelf de vraag welke uitgaven u het komende jaar verwacht. Verwacht u dat u volgend jaar (veel) meer uitgaven gaat maken aan deze soort zorg? Of juist minder? Misschien kunt u bepaalde uitgaven plannen, bijvoorbeeld omdat:

  • uw kind een beugel nodig heeft;
  • u behoefte heeft aan gesprekken met een psycholoog;
  • u last blijft houden van die sportblessure en naar de fysiotherapeut wilt.

Stap 2B: Kies een bedrag en bekijk wat voor u voordeliger is:

Kies het bedrag dat u verwacht uit te geven aan zorgkosten en bepaal wat voor u voordeliger is: wel een aanvullende verzekering of geen aanvullende verzekering. U kunt dit bepalen door de optelsom te maken van de premie die u betaalt plus het gedeelte van de zorgkosten dat u zelf betaalt. Houd er rekening mee dat sommige aanvullende verzekeringen een maximum stellen aan de vergoeding van uw zorgkosten of het aantal behandelingen. Bepaal daarom bij welke optie uw totale uitgaven het laagst zijn:

Wel aanvullende verzekering:   premie + niet-gedekte zorgkosten;

Geen aanvullende verzekering: totale zorgkosten
 

Stap 2C: Herhaal Stap 2b met een ander bedrag

De zorgkosten zijn natuurlijk onzeker en kunnen hoger uitvallen dan u heeft ingeschat. Herhaal Stap 2b daarom eventueel voor een ander bedrag aan zorgkosten en bepaal welke verzekeringsoptie voor u voordelig is.

Stap 3: Welke vrijheid wil ik bij het kiezen van een zorgaanbieder?

Een belangrijk onderscheid tussen zorgverzekeringen is naar welke zorgverleners u kunt gaan zonder bijbetaling. Met zorgverleners bedoelen we bijvoorbeeld ziekenhuizen of fysiotherapeuten. Er bestaan drie soorten zorgverzekeringen: restitutiepolissen, naturapolissen en combinatiepolissen. Voor spoedeisende hulp kunt u overigens overal terecht, ongeacht het soort zorgverzekering.

Volledige keuze met restitutiepolis

Met een restitutiepolis heeft u een volledig vrije keuze uit zorgaanbieders. Dit houdt in dat u naar iedere zorgverlener mag. Ga er niet zomaar vanuit dat u altijd de hele rekening vergoed krijgt. Soms heeft de zorgverzekeraar namelijk een maximum vergoeding afgesproken met bepaalde zorgaanbieders. En dan  wordt maar een deel van de rekening vergoed. Kijk dit dus altijd goed na in de polisvoorwaarden.

Beperktere keuze met naturapolis

Met een naturapolis heeft u geen volledige vrije keuze uit zorgaanbieders. Meestal is het aanbod echter nog steeds zeer ruim. Bij een naturapolis is het verstandig om goed te kijken naar de door de verzekeraar gecontracteerde zorgverleners. Als u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat, zal de verzekeraar de rekening maar voor een deel vergoeden.

Beperktere keuze met combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie van een restitutie- en een naturapolis. In een combinatiepolis is sommige zorg wel gecontracteerd en andere zorg niet. In de polisvoorwaarden staat omschreven voor welke zorg de vrije keus geldt, voor welke zorg u alleen terecht kunt bij gecontracteerde zorgverleners en welk gedeelte u moet bijbetalen als u een andere aanbieder kiest.

De polissen vergelijken

Op vergelijkingssites kunt u over het algemeen aanvinken welk soort polis u wilt hebben. Sommige vergelijkingssites spreken over restitutie en natura, maar soms wordt er ook gesproken over budgetpolissen. Budgetpolissen zijn naturapolissen met een meer beperkte keuze uit zorgaanbieders. Sommige vergelijkingssites spreken van volledige / onbeperkte keuze om restitutiepolissen aan te duiden en “zeer ruim”, “ruim” of “beperkte keuze” voor naturapolissen en budgetpolissen. Op sommige vergelijkingssites kunt u per verzekering zien welke zorgverleners onder de verzekering vallen. Deze zijn gesorteerd op de afstand vanaf uw adres. U kunt dus precies zien welke ziekenhuizen in uw buurt onder de verzekering vallen.

Stap 4: Zorgverzekeringen vergelijken en kiezen

In de eerste 3 stappen heeft u gezien welke keuzes er zijn. U heeft de vergelijkingssite gebruikt om te bepalen welk vrijwillig eigen risico en welke aanvullende verzekeringen voor uw situatie voordelig zijn. In deze stap gaat u op basis van uw wensen zorgverzekeringen vergelijken. 

Het is slim om meerdere vergelijkingssites te gebruiken. Sommige sites bieden bijvoorbeeld kortingen aan, terwijl anderen dat niet doen. Ook kunt u zo kijken welke site u bevalt en welke niet. Op sommige sites kunt u bijvoorbeeld minder goed zoeken op basis van uw wensen of minder details van de verzekeringen zien.

Maakt u liever uw eigen vergelijking? Bezoek dan de websites van bijvoorbeeld drie zorgverzekeraars en bekijk het vergoedingenoverzicht. Dit is een samenvatting van wat een bepaalde verzekering dekt. Twijfelt u of bepaalde zorg wel echt wordt gedekt? Vraag het dan nog even na bij de zorgverzekeraar. Dan heeft u meer zekerheid.

Tip: Houdt bij het vergelijken van de premie rekening met collectiviteitskorting die via bijvoorbeeld uw werkgever wordt aangeboden.

Stap 5: De overstap regelen

Hebt u in stap 4 bepaald dat het nieuwe aanbod van uw huidige zorgverzekeraar het beste bij u past? Dan hoeft u niets te doen. U houdt dan automatisch de verzekering(en) en het eigen risico dat u had.

Hebt u in stap 4 de keuze gemaakt om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Dan moet u vóór 1 januari uw oude zorgverzekering opzeggen. Uw nieuwe zorgverzekering moet u voor 1 februari hebben afgesloten. Maar slimmer is het om vóór 1 januari ook uw nieuwe verzekering af te sluiten. Want veel verzekeraars regelen dan voor u de overstap. U hoeft uw oude verzekering dan niet meer zelf op te zeggen. Ook zijn er veel vergelijkingssites die de overstap voor u regelen. Wel zo makkelijk.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward