ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek om schadevergoeding voor niet opzeggen oud abonnement

Moet u dubbele abonnementskosten betalen omdat uw nieuwe aanbieder uw oude abonnement niet opzegt? En beloofde uw nieuwe aanbieder dit wel te doen? Met onze voorbeeldbrief vraagt u het bedrijf om een schadevergoeding.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: dubbele abonnementskosten


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u een abonnement af. Het gaat om een [naam abonnement].

Wat is het probleem?

Volgens het contract zou u mijn oude abonnement [naam oude abonnement] bij aanbieder [naam aanbieder] opzeggen. Maar dit hebt u niet gedaan. Hierdoor betaal ik sinds [datum] dubbele abonnementskosten. Ik lijd hierdoor schade.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u zich houden aan de afspraken uit het contract. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de telecommarkt, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om zo snel mogelijk, maar op zijn laatst op [noem een redelijke termijn] mijn oude abonnement op te zeggen bij [naam oude aanbieder].

Verder eis ik dat u mij de dubbele kosten terugbetaalt, die ik moet maken bij mijn vorige aanbieder. Het gaat om een bedrag van [bedrag] euro per maand. U kunt dit bedrag terugstorten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Zegt u mijn oude abonnement niet op? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]