ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over nummerbehoud aan de aanbieder van uw nieuwe abonnement

Hebt u een nieuw telefoonabonnement en neemt u uw telefoonnummer mee? Maar wil de telefoonaanbieder het nummerbehoud niet voor u regelen? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de telefoonbieder om zich aan de afspraak te houden.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam nieuwe telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]
[e-mail]

[woonplaats, datum]

Klantnummer: [uw klantnummer bij uw nieuwe telefoonaanbieder]

Onderwerp: klacht over nummerbehoud

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u het abonnement [naam abonnement] af voor mijn telefoon. Hierbij vroeg ik u om mijn telefoonnummer mee te nemen. Mijn vorige abonnement was [naam abonnement] bij telefoonaanbieder [naam telefoonaanbieder].

Wat is het probleem?

U beloofde dat ik het nieuwe abonnement vanaf [datum] zou kunnen gebruiken met het meegenomen telefoonnummer. Dit is niet zo. [beschrijf kort uw klacht].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht om mijn telefoonnummer mee te nemen bij een overstap. U [naam nieuwe aanbieder en naam oude aanbieder] moet er samen voor zorgen dat mijn nummer zo snel mogelijk is overgedragen. En dat ik mijn nummer kan gebruiken op de datum die we hebben afgesproken. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mijn telefoonnummer [noem telefoonnummer] over te zetten naar mijn nieuwe telefoonabonnement op de datum die we hebben afgesproken.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Kunt of wilt u mijn telefoonnummer niet overzetten op de datum die we hebben afgesproken, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen tien dagen uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]