Voorbeeldbrief - Klacht over nummerbehoud aan de aanbieder van uw nieuwe abonnement

Hebt u een nieuw telefoonabonnement en neemt u uw telefoonnummer mee? Maar wil de telefoonaanbieder het nummerbehoud niet voor u regelen? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de telefoonbieder om zich aan de afspraak te houden.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam nieuwe telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]
[e-mail]

[woonplaats, datum]

Klantnummer: [uw klantnummer bij uw nieuwe telefoonaanbieder]

Onderwerp: klacht over nummerbehoud


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u het abonnement [naam abonnement] af voor mijn telefoon. Hierbij vroeg ik u om mijn telefoonnummer mee te nemen. Mijn vorige abonnement was [naam abonnement] bij telefoonaanbieder [naam telefoonaanbieder].

Wat is het probleem?

U beloofde dat ik het nieuwe abonnement vanaf [datum] zou kunnen gebruiken met het meegenomen telefoonnummer. Dit is niet zo. [beschrijf kort uw klacht].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht om mijn telefoonnummer mee te nemen bij een overstap. U moet dit als mijn nieuwe aanbieder binnen tien werkdagen regelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op de website van de ACM.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen tien werkdagen alsnog mijn telefoonnummer [noem telefoonnummer] over te zetten naar mijn nieuwe telefoonabonnement.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Kunt of wilt u mijn telefoonnummer niet binnen tien dagen overzetten, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen tien dagen uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.