ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Ongedaan maken van abonnement op telefoon, tv of internet

Kunt u geen gebruik maken van uw abonnement op telefoon, tv of internet? En gaf u uw telecomaanbieder via de post of mail een laatste kans om het probleem op te lossen? Met onze voorbeeldbrief kunt u het abonnement ongedaan maken (ontbinden).


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding abonnement


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u een abonnement af. Het gaat om [naam abonnement]. Helaas kon ik geen gebruik maken van de diensten die bij het abonnement horen. Daarom vroeg ik u op [datum] om de problemen op te lossen binnen [noem de termijn die u de telefoonaanbieder gaf in uw eerdere brief of e-mail].

Wat is het probleem?

De diensten werken niet zoals afgesproken, ook niet nadat ik u om een oplossing vroeg. Daarom laat ik u weten dat ik het abonnement ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de diensten leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat ik u een redelijke termijn geef om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om het abonnement te ontbinden. Dit betekent dat ik u niet meer hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat ik de overeenkomst heb ontbonden, hoef ik u niet meer te betalen. En u hoeft geen diensten te leveren.

[deze alinea kunt u toevoegen als u op tijd klaagde en als u de dienst lange tijd niet kon gebruiken:]

Ik vraag u ook om het abonnementsgeld terug te betalen over de periode waarin ik geen gebruik kon maken van de dienst. Dit is de periode van [datum] tot [datum]. Het abonnementsgeld voor deze periode is [bedrag] euro. Ik vraag u vriendelijk om dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Blijft u mij rekeningen sturen? Of stort u niet op tijd het geld terug waar ik recht op heb? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw bevestiging van de ontbinding per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]