Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Rekening onder protest betalen om afsluiten te voorkomen

Klopt uw rekening niet? En wordt uw abonnement afgesloten als u niet betaalt? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u onder protest betaalt en het geld weer terug wilt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onjuiste telefoonrekening


Geachte heer of mevrouw,

Op uw rekening met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat] staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt]. Maar als ik niet betaal, sluit u mijn abonnement af. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u mijn klacht over de rekening oplost binnen [noem een redelijke termijn]. En ik vraag u om het door mij te veel betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Kunt of wilt u mijn klacht niet op tijd oplossen? Of stort u mijn geld niet terug? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]