ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Rekening onder protest betalen om afsluiten te voorkomen

Klopt uw rekening niet? En wordt uw abonnement afgesloten als u niet betaalt? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u onder protest betaalt en het geld weer terug wilt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onjuiste telefoonrekening


Geachte heer of mevrouw,

Op uw rekening met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat] staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt]. Maar als ik niet betaal, sluit u mijn abonnement af. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u mijn klacht over de rekening oplost binnen [noem een redelijke termijn]. En ik vraag u om het door mij te veel betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Kunt of wilt u mijn klacht niet op tijd oplossen? Of stort u mijn geld niet terug? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]