Voorbeeldbrief - Laatste kans om probleem op te lossen met levering internet, tv of telefoon

Kunt u geen gebruik maken van uw abonnement op internet, tv of telefoon door een fout van uw aanbieder? En hebt u hierover al geklaagd bij uw aanbieder? Met onze voorbeeldbrief geeft u een laatste kans om uw probleem op te lossen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telecomaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: probleem met de levering


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u een [naam abonnement] af. Volgens het contract zou ik vanaf [datum] gebruik kunnen maken van de diensten die bij het abonnement horen. Maar dat was niet zo. Ik nam hierover contact met u op. Maar u loste het probleem niet voor mij op.

Wat is het probleem?

Tot op vandaag werkt de dienst niet zoals afgesproken. Ik kan geen gebruik maken van [beschrijf wat er niet goed werkt].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de dienst leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat ik u een redelijke termijn geef om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om het abonnement te ontbinden. Dit betekent dat ik u niet meer hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Met deze brief bied ik u een laatste kans om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Doet u dat niet? Dan ontbind ik het abonnement.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.