ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Laatste kans om probleem op te lossen met levering internet, tv of telefoon

Kunt u geen gebruik maken van uw abonnement op internet, tv of telefoon door een fout van uw aanbieder? En hebt u hierover al geklaagd bij uw aanbieder? Met onze voorbeeldbrief geeft u een laatste kans om uw probleem op te lossen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telecomaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: probleem met de levering

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u een [naam abonnement] af. Volgens het contract zou ik vanaf [datum] gebruik kunnen maken van de diensten die bij het abonnement horen. Maar dat was niet zo. Ik nam hierover contact met u op. Maar u loste het probleem niet voor mij op.

Wat is het probleem?

Tot op vandaag werkt de dienst niet zoals afgesproken. Ik kan geen gebruik maken van [beschrijf wat er niet goed werkt].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de dienst leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat ik u een redelijke termijn geef om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om het abonnement te ontbinden. Dit betekent dat ik u niet meer hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl . De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl .

Wat verwacht ik van u?

Met deze brief bied ik u een laatste kans om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klacht op te lossen. Doet u dat niet? Dan ontbind ik het abonnement.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]