Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over te hoge telefoonrekening

Klopt uw telefoonrekening niet? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw telefoonaanbieder om de fout te verbeteren.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Klacht over telefoonrekening


Geachte heer of mevrouw,

Ik heb uw telefoonrekening ontvangen met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat]. Hierop staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt].

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de rekening zo snel mogelijk aan te passen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u mijn rekening niet aanpassen? Dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer