ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over te hoge telefoonrekening

Klopt uw telefoonrekening niet? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw telefoonaanbieder om de fout te verbeteren.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoonnummer]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Klacht over telefoonrekening


Geachte heer of mevrouw,

Ik heb uw telefoonrekening ontvangen met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat]. Hierop staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt].

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de rekening zo snel mogelijk aan te passen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u mijn rekening niet aanpassen? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Telecommunicatiediensten / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]