Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over wijziging abonnement telefoon, internet of tv

Verandert uw aanbieder uw abonnement van telefoon, internet of tv? En kreeg u niet de kans om op te zeggen zonder extra kosten? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw aanbieder om het oude abonnement te houden, of om het zonder kosten te laten stoppen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over wijziging abonnement


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kwam ik erachter dat u mijn abonnement hebt veranderd. U hebt namelijk [beschrijf wat de aanbieder veranderde]. Ik heb hier een klacht over.

Wat is het probleem?

De verandering in mijn abonnement is niet in mijn voordeel omdat [leg uit waarom u het niet eens bent met de verandering]. U vertelde mij dit niet van tevoren. Ik kreeg dan ook geen kans om het abonnement zonder extra kosten op te zeggen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als de verandering niet in mijn voordeel is, dan heb ik het recht om mijn abonnement zonder kosten op te zeggen. Ook moet u mij minimaal een maand van tevoren informeren over veranderingen in mijn abonnement. Dit staat in de Telecommunicatiewet, artikel 7.2. De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u om mijn abonnement te laten doorlopen zonder deze verandering. Wilt u of kunt u dat niet? Dan wil ik mijn abonnement zonder kosten opzeggen. Ik vraag u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Verandert u mijn abonnement? En laat u mij niet zonder extra kosten opzeggen? Dan dien ik hierover een klacht in bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]