Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over telefoonrekening

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over de hoogte van mijn telefoonrekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heb ik mijn telefoonrekening ontvangen. Ik ben het niet eens met deze rekening. Met deze brief verzoek ik u om de telefoonrekening te herzien.

Wat is het probleem?

U berekent aan mij de volgende kosten: [bedrag] Euro. Ik ben het met deze kosten niet eens, omdat.. [leg uit waarom deze kosten niet juist zijn].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om binnen 4 weken op mijn bezwaar te reageren en de hoogte van mijn rekening zo spoedig mogelijk aan te passen.

Biedt u geen oplossing?

Lost u mijn klacht niet op? Dan dien ik via het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie Telecommunicatiediensten/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer