Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht aan uw telefoonaanbieder over een mobiele internetdienst

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: betaling onder protest rekening mobiele internetdienst

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik ongevraagd een abonnement op [naam van de mobiele internetdienst] via mijn mobiele telefoonnummer [06 - .. .. .. ..]. Ik heb de dienst stopgezet via payinfo.nl op [datum].

Ik heb mij nooit aangemeld voor deze mobiele internetdienst. Daarom ben ik het niet eens met de rekening. U dreigt met incassokosten als ik de rekening niet betaal. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Ik verzoek u om het betaalde bedrag van [bedrag] euro aan mij terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn]. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[De volgende zin kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing? Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

[Kunt u naar de Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten/de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,


[Naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer