Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht aan uw telefoonaanbieder over de kosten van een sms-dienst

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over de kosten van een sms-dienst

Geachte heer of mevrouw,

Sinds [invullen: datum] ontvang ik ongevraagd sms-berichten via shortcode [invullen: nummer afzender sms - vier cijfers] op mijn mobiele telefoonnummer [invullen: uw mobiele telefoonnummer]. Het gaat daarbij om sms-berichten met als onderwerp: [Geef het onderwerp en eventueel het sleutelwoord/onderwerp uit de sms-berichten aan]. Ik heb mij voor deze sms-dienst nooit aangemeld. Daarom ben ik het niet eens met de rekening en schort ik de betaling op. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor mijn klacht.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht om de betaling op te schorten wanneer ik een klacht heb over de rekening voor een sms-dienst. Ik mag met de betaling wachten totdat de geschillencommissie een uitspraak hierover heeft gedaan. Dit is opgenomen in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (RUDE). U kunt deze regeling vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

[Maak een keuze uit de volgende 3 opties:]

  1. [Gebruik deze zin als u per automatische incasso hebt betaald:]
    De betaling schort ik op. U hebt het bedrag per automatische incasso afgeschreven. Daarom heb ik het bedrag gestorneerd. Ik heb alleen het deel van de rekening betaald waarover mijn klacht niet gaat.
  2. [Gebruik deze zin als u prepaid hebt betaald:]
    Ik wens de betaling op te schorten en verzoek u daarom de teveel betaalde kosten voor het bellen naar het informatienummer van [bedrag] euro op rekeningnummer [invullen: rekeningnummer] ten name van [naam noemen] terug te storten.
  3. [Gebruik deze zin als u nog niet hebt betaald. U betaalt bijvoorbeeld per acceptgiro:]
    Ik schort de betaling op. Ik betaal alleen het deel van de rekening waarover mijn klacht niet gaat.]

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] en een oplossing voor mijn klacht binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: Geschillencommissie Telecommunicatiediensten/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer