Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Aanmaning tot nakoming overeenkomst voor tv, telefonie of internet

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Laatste aanmaning tot nakoming van de overeenkomst

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aangaan overeenkomst] ben ik een overeenkomst met u aangegaan. Het betreft [naam abonnement]. Volgens het contract zou ik op [datum ingang abonnement] gebruik kunnen maken van de diensten. Maar tot op heden werken de diensten niet zoals afgesproken. Met deze brief bied ik u een laatste kans om de gemaakte afspraken na te komen.

Wat is het probleem?

[Beschrijf wat er niet goed werkt, bijvoorbeeld helemaal niets geleverd van de overeengekomen diensten, of een deel van de overeengekomen diensten die niet werken].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de diensten leveren zoals wij overeengekomen zijn. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat u een redelijke termijn heeft gekregen om het probleem op te lossen? Dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst. Deze regels vindt u in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt deze vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Met deze brief bied ik u voor de laatste keer de mogelijkheid om binnen [noem een redelijke termijn] mijn klachten op te lossen. Doet u dat niet? Dan zie ik mij genoodzaakt om de overeenkomst te ontbinden.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer