Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Gespecificeerde rekening vragen voor stadsverwarming of blokverwarming

Kreeg u de rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? En zijn de kosten niet duidelijk? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw warmteleverancier om een gespecificeerde rekening. Hierin staan alle kosten apart uitgelegd.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: gespecificeerde rekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].

Wat is het probleem?

Helaas begrijp ik de kosten op de rekening niet. De onderdelen die ik onduidelijk vind, zijn: [som op welke onderdelen u niet begrijpt]. Daarom vraag ik u om deze onderdelen uit te leggen in een gespecificeerde rekening.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Warmtewet moet u een complete en voldoende gespecificeerde rekening geven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij binnen twee weken een gespecificeerde warmterekening te sturen per [e-mail / post].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u mij geen gespecificeerde rekening sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]