Voorbeeldbrief - Gespecificeerde rekening vragen voor stadsverwarming of blokverwarming

Kreeg u de rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? En zijn de kosten niet duidelijk? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw warmteleverancier om een gespecificeerde rekening. Hierin staan alle kosten apart uitgelegd.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: gespecificeerde rekening


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].

Wat is het probleem?

Helaas begrijp ik de kosten op de rekening niet. De onderdelen die ik onduidelijk vind, zijn: [som op welke onderdelen u niet begrijpt]. Daarom vraag ik u om deze onderdelen uit te leggen in een gespecificeerde rekening.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Warmtewet moet u een complete en voldoende gespecificeerde rekening geven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij binnen twee weken een gespecificeerde warmterekening te sturen per [e-mail / post].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u mij geen gespecificeerde rekening sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.