ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Gespecificeerde rekening vragen voor stadsverwarming of blokverwarming

Kreeg u de rekening voor stadsverwarming of blokverwarming? En zijn de kosten niet duidelijk? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw warmteleverancier om een gespecificeerde rekening. Hierin staan alle kosten apart uitgelegd.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: gespecificeerde rekening

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum].

Wat is het probleem?

Helaas begrijp ik de kosten op de rekening niet. De onderdelen die ik onduidelijk vind, zijn: [som op welke onderdelen u niet begrijpt]. Daarom vraag ik u om deze onderdelen uit te leggen in een gespecificeerde rekening.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Warmtewet moet u een complete en voldoende gespecificeerde rekening geven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij binnen twee weken een gespecificeerde warmterekening te sturen per [e-mail / post].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Wilt u mij geen gespecificeerde rekening sturen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]