Voorbeeldbrief - Annuleren van pakketreis naar onveilig land

Hebt u een pakketreis geboekt? Maar werd uw vakantieland onveilig door bijvoorbeeld een aanslag, natuurramp of dreigende oorlog? Met onze voorbeeldbrief kunt u uw pakketreis annuleren en uw geld terugvragen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: annulering pakketreis door onveilige situatie


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] boekte ik bij u een pakketreis met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. Het gaat om een pakketreis naar [bestemming] met vertrekdatum [datum]. Hiervoor betaalde ik [bedrag] euro.

Wat is het probleem?

Mijn vakantiebestemming is momenteel te gevaarlijk omdat [leg uit waarom het gevaarlijk is, bijvoorbeeld door een oorlog of natuurramp]. Daarom wil ik deze pakketreis opzeggen. Als bewijs hiervoor heb ik [kies uw situatie(s):]

  • een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken
  • een bericht van het Calamiteitenfonds waarin het de situatie een calamiteit noemt
  • [leg uit welk ander bewijs u hebt]

[voeg een kopie toe van het bewijs]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag ik een pakketreis opzeggen als mijn vakantiebestemming te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Omdat de reden voor het opzeggen buiten mijn schuld ligt, heb ik recht op teruggave van het hele bedrag dat ik al betaalde voor de reis. Dit staat in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het bedrag van [bedrag] euro binnen twee weken te storten op [rekeningnummer] ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u het bedrag niet op tijd terugstort, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.