Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Reisaanbieder verhoogt prijs van reis of verblijf

Moet u ineens extra kosten betalen voor uw vlucht, overnachting of pakketreis? Of gaat de prijs omhoog door een prijsfout? Met onze voorbeeldbrief vraagt u het bedrijf om zich te houden aan de afgesproken prijs. Anders maakt u de boeking ongedaan (ontbinden).


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: prijsverhoging

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] deed ik bij u een boeking met boekingsnummer: [nummer dat op uw boeking staat]. [kies uw situatie:]

  • Het gaat om een vlucht naar [bestemming]. De vertrekdatum is [datum].
  • Het gaat om een verblijf in [naam van uw hotel, vakantiehuisje of andere accommodatie] te [bestemming]. Mijn verblijf is van [aankomstdatum] tot en met [vertrekdatum].
  • Het gaat om een pakketreis naar [bestemming]. De vertrekdatum is [datum].

Wat is het probleem?

U rekende mij [bedrag] euro voor de boeking. Maar op [datum] liet u mij weten dat u de prijs wilt verhogen naar [bedrag] euro. Hier ben ik het niet mee eens.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u de boeking uitvoeren volgens de prijs die wij hebben afgesproken. U mag alleen de prijs verhogen als u zich aan de wet houdt. Dit hebt u niet gedaan.

[kies uw situatie(s):]

  • In uw algemene voorwaarden staat niet dat u de prijs op deze manier mag verhogen. De prijsverhoging is dan verboden. Volgens de wet mag u de prijs alleen verhogen als dit in uw algemene voorwaarden staat.
  • Ik boekte bij u een [vlucht / accommodatie]. U verhoogde de prijs binnen drie maanden na mijn boeking en gaf mij daarbij niet het recht de boeking kosteloos te annuleren. Dit is verboden. Volgens de wet mag u binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen prijswijziging doorvoeren, tenzij ik dan kosteloos mag annuleren.
  • U liet mij weten dat u een prijsfout had gemaakt. Bij een prijsfout mag u volgens de wet alleen de prijs verhogen als het gaat om een duidelijke vergissing. Dat was niet zo. Ik had niet hoeven twijfelen aan de prijs.
  • Ik boekte bij u een pakketreis. Maar de extra kosten voor mijn pakketreis hebben niet te maken met wijzigingen in de kosten van vervoer, brandstofprijzen, heffingen of wisselkoersen. Volgens de wet moet de prijsverhoging van een pakketreis hier wel mee te maken hebben.
  • Ik boekte bij u een pakketreis. Maar u gaf mij de prijsverhoging voor mijn pakketreis pas door binnen twintig dagen voor mijn vertrek. Dat is te laat. De prijsverhoging is dan verboden. Volgens de wet mag u extra kosten voor een pakketreis niet later doorberekenen dan twintig dagen voor vertrek.
  • Ik boekte bij u een pakketreis. Maar u verhoogde de prijs van mijn pakketreis met meer dan acht procent. Volgens de wet mag ik de pakketreis dan zonder kosten annuleren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat ik mijn [vlucht / accommodatie / pakketreis] krijg voor de afgesproken prijs. Daarom vraag ik u om mij te laten weten dat u de boeking gaat uitvoeren zoals wij hebben afgesproken.

Kunt of wilt u zich niet houden aan onze afspraken? Dan ontbind ik de overeenkomst. U hoeft [de vlucht / het verblijf / de pakketreis] dan niet meer uit te voeren. Ik ben u dan niets verplicht. En ik hoef u niets te betalen.

[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:] Het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro moet u dan verplicht terugstorten. Ik vraag u vriendelijk om dit bedrag dan binnen twee weken te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[is de reisorganisatie aangesloten bij De Geschillencommissie, dan kunt u deze alinea toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet op tijd een oplossing biedt, of het geld terugstort waar ik recht op heb, dan leg ik mijn klacht voor aan De Geschillencommissie. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]