Voorbeeldbrief - Klacht aan postbedrijf als verzender

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam Postbedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over de postbezorging

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum dat u de brief/het pakket verzonden hebt] heb ik gebruik gemaakt van uw dienst. [De brief die/het pakket dat] ik verzonden heb, is bij de ontvanger tot op heden niet bezorgd. De adresgegevens van de ontvanger zijn: [invullen gegevens].

Volgens uw algemene voorwaarden moet u [de brief/het pakket] binnen een redelijke termijn bezorgen. Deze redelijke termijn is voorbij. Ik dien daarom een klacht in. Ook wil ik dat u zich inspant om te achterhalen waar [de brief/ het pakket] is gebleven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens artikel 7 van de Postwet moet u een klachtenregeling hebben voor ontvangers en verzenders van post. Ik maak daarvan dan ook graag gebruik. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

U houdt zich niet aan de overeenkomst. Ik hoor daarom graag van u wat de reden is waarom mijn verzonden [brief/ pakket] niet is aangekomen bij de geadresseerde. Daarnaast wil ik weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat de geadresseerde alsnog [de brief/ het pakket] toegezonden krijgt.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer