Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over onterechte aanmelding mobiele internetdienst

Moet u de rekening betalen voor een mobiele internetdienst op uw telefoon? Maar hebt u zich voor deze mobiele internetdienst nooit aangemeld? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u onder protest betaalt en het geld terug wilt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over onterechte aanmelding mobiele internetdienst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik ongevraagd een abonnement op [naam van de mobiele internetdienst] via mijn mobiele telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Ik heb de dienst stopgezet via payinfo.nl op [datum].

Wat is het probleem?

Ik heb mij nooit aangemeld voor deze mobiele internetdienst. Daarom hoef ik voor deze diensten niet te betalen. Maar u dreigt met incassokosten als ik deze rekening niet betaal. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn]. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Stort u het betaalde bedrag niet op tijd terug op mijn rekening? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (de ACM). De ACM houdt toezicht op de regelgeving voor mobiele internetdiensten. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]