ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over onterechte aanmelding mobiele internetdienst

Moet u de rekening betalen voor een mobiele internetdienst op uw telefoon? Maar hebt u zich voor deze mobiele internetdienst nooit aangemeld? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat u onder protest betaalt en het geld terug wilt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over onterechte aanmelding mobiele internetdienst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik ongevraagd een abonnement op [naam van de mobiele internetdienst] via mijn mobiele telefoonnummer [uw mobiele nummer]. Ik heb de dienst stopgezet via payinfo.nl op [datum].

Wat is het probleem?

Ik heb mij nooit aangemeld voor deze mobiele internetdienst. Daarom hoef ik voor deze diensten niet te betalen. Maar u dreigt met incassokosten als ik deze rekening niet betaal. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen binnen [noem een redelijke termijn]. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Stort u het betaalde bedrag niet op tijd terug op mijn rekening? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (de ACM). De ACM houdt toezicht op de regelgeving voor mobiele internetdiensten. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]