Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energiebedrijf

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam Energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over [onderwerp klacht]

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik mijn klacht aan u kenbaar maken. [korte omschrijving klacht].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk  om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld 4 weken] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [maak een keuze: e-mail/brief] tegemoet.

[Onderstaande alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

 

Bel ons op 088 0 70 70 70

Over bellen met ConsuWijzer

 

App ons op 06 5252 7006
Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer

 

Mail ons
Reactie binnen 6 werkdagen

Naar ons contactformulier