Voorbeeldbrief - Betalingsregeling vragen voor rekening energie of warmte

Kunt u de energierekening of warmterekening niet betalen? Of wil uw leverancier u afsluiten van stroom, gas of warmte? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een betalingsregeling.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: betalingsregeling


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een betalingsherinnering met het kenmerk [kenmerknummer]. U vraagt mij om te betalen vóór [betaaldatum op de rekening].

Wat is het probleem?

Helaas kan ik deze rekening niet op tijd betalen. De reden hiervoor is [schrijf kort op waarom u niet op tijd kunt betalen]. Daarom wil ik u graag een voorstel doen voor een betalingsregeling. Mijn voorstel is: [laat weten op welke datum u welk bedrag wilt betalen].

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om te reageren op mijn voorstel voor de uiterste betaaldatum van [betaaldatum op de rekening]. Ik ontvang graag uw reactie per [e-mail / brief].

Gaat u niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met mijn voorstel, dan zal ik dit probleem voorleggen aan De Geschillencommissie Energie, via de verkorte procedure. Ik vertrouw erop dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.