ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energieleverancier, warmteleverancier of netbeheerder

Wilt u een klacht sturen aan de leverancier van uw stroom, gas of warmte? Of aan uw netbeheerder? En kunt u geen voorbeeldbrief vinden over uw situatie? Gebruik dan onze algemene voorbeeldbrief.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier of warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb een klacht over [omschrijf kort waar uw klacht over gaat, bijvoorbeeld de levering van warmte / de rekening / de slimme meter].

Wat is het probleem?

[leg uit wat het probleem is]

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld vier weken of de termijn die uw energieleverancier aangeeft in de algemene voorwaarden] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [e-mail / brief] tegemoet.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Reageert u niet op mijn klacht of biedt u geen goede oplossing voor mijn probleem? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]