Voorbeeldbrief - Algemene klacht aan energieleverancier of warmteleverancier

Wilt u een klacht sturen aan de leverancier van uw stroom of gas, of aan uw warmteleverancier? En kunt u geen voorbeeldbrief vinden over uw situatie? Gebruik dan onze algemene voorbeeldbrief.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier of warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht


Geachte heer of mevrouw,

Ik heb een klacht over [omschrijf kort waar uw klacht over gaat, bijvoorbeeld de levering van warmte / de rekening / de slimme meter].

Wat is het probleem?

[leg uit wat het probleem is]

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn, bijvoorbeeld vier weken of de termijn die uw energieleverancier aangeeft in de algemene voorwaarden] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [e-mail / brief] tegemoet.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij vragen om de verjaarde rekening te betalen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.