Zorg en zorgverzekeringen

Is het slim om aan te sluiten bij een collectieve zorgverzekering?

Het komt voor dat mensen als groep afspraken maken met een zorgverzekeraar. Als ze allemaal dezelfde zorgverzekering sluiten, krijgen ze voordeel. Dat kan een korting op de premie zijn. Maar bijvoorbeeld ook een uitgebreider pakket aanvullende zorgverzekeringen, of betere service.

We spreken dan van een ‘collectieve zorgverzekering’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw werkgever dit aanbiedt. Of een belangenvereniging waarvan u lid bent.

Door het voordeel kan een collectieve zorgverzekering interessant zijn. Maar dat hoeft niet. Zo’n verzekering is voor de hele groep gelijk. Maar passen de voorwaarden wel bij uw eigen situatie? Misschien dekt de verzekering veel zorg die u zelf nooit gebruikt. Of juist niet de zorg die u veel gebruikt. Soms bent u goedkoper uit als u zelf een zorgverzekering sluit.

Kijk dus eerst naar uw eigen situatie. Zo weet u of een collectieve verzekering voor u echt het beste aanbod is.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.