Voorbeeldbrief - Annuleren van een energieovereenkomst via huis aan huis verkoop (colportage)

Vanaf 13 juni 2014 geldt er nieuwe consumentenwetgeving. Veel blijft hetzelfde maar sommige regels veranderen. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. Voor overeenkomsten die voor deze datum zijn gesloten gelden de oude regels. Kies de juiste voorbeeldbrief.

Annuleren van een energieovereenkomst via huis-aan-huis verkoop te gebruiken na 13 juni 2014

Afzender

[Uw naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Annuleren van een energieovereenkomst via verkoop aan de deur (colportage)

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik op [datum aankoop] via een huis aan huis verkoop een overeenkomst met u heb gesloten met nummer [nummer] om [product] aan te schaffen. Ik wil de overeenkomst annuleren en verwijs u naar de bedenktijd van veertien dagen die de wet mij biedt.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de annulering te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Annuleren van een energieovereenkomst via huis-aan-huis verkoop te gebruiken tot 13 juni 2014

Afzender

[Uw naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Annuleren van een energieovereenkomst via verkoop aan de deur (colportage)

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik op [datum aankoop] via een huis aan huis verkoop een overeenkomst met u heb gesloten met nummer [nummer] om [product] aan te schaffen. Ik wil de overeenkomst annuleren en verwijs u naar de bedenktijd van acht dagen die de Colportagewet mij biedt.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de annulering te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met contract