Voorbeeldbrief - Ontbinding koop vanwege onmogelijkheid herstel of vervanging product

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ontbinding koop vanwege onmogelijkheid tot herstel/vervanging van het product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type].

Het [product] heeft niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik omdat [opsomming klachten].

Omdat [het defect/de defecten] niet verholpen [is/zijn] en ook vervanging van het [product] niet mogelijk bleek te zijn, heb ik het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Hierbij ontbind ik dan ook de koopovereenkomst met betrekking tot [product].

Op korte termijn zal ik het product retourneren. Ik verwacht mijn aankoopbedrag dan terstond terug te ontvangen.

Ik verzoek u vriendelijk een en ander binnen twee weken schriftelijk aan mij te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met wasmachine en laptop