Hoe lang is mijn opzegtermijn bij een telefoon-, internet-, of televisieabonnement?

Voor televisie, internet en telefonie bestaat een aparte regel. Bepaalde contracten kunt u altijd opzeggen met slechts één maand opzegtermijn. Die termijn gaat direct in op de dag dat u opzegt.

Geldt één maand opzegtermijn voor mij?

Er bestaan twee typen contracten: met vaste looptijd en met onbepaalde looptijd. Hebt u een contract met een vaste looptijd? Bijvoorbeeld één of twee jaar? Dan geldt de opzegtermijn die in uw algemene voorwaarden staat. Hebt u een contract met onbepaalde looptijd? Dan geldt altijd maximaal één maand opzegtermijn. Ook wanneer uw aanbieder zegt dat dat niet het geval is.

Welke opzegtermijn geldt als mijn contract stilzwijgend verlengd is?

Is de looptijd van uw contract verstreken? En heeft uw aanbieder uw contract stilzwijgend verlengd? Dan geldt voor u maximaal één maand opzegtermijn. Let op: als u een nieuw aanbod hebt gekregen of als u een nieuw contract hebt getekend, hebt u waarschijnlijk weer een contract met een vaste looptijd. Dan geldt de opzegtermijn die in de algemene voorwaarden staat.

Ik heb een klacht over de opzegtermijn

Wilt u uw contract opzeggen? En geeft de aanbieder u een langere opzegtermijn dan in de algemene voorwaarden staat? Of langer dan één maand, terwijl u een contract hebt voor onbepaalde tijd of uw contract stilzwijgend verlengd is? Dan kunt u bij ConsuWijzer uw klacht indienen.

Forward

ConsuWijzer-karakter met contract