Wat zijn de belangrijkste regels waar de energieverkoper zich aan moet houden tijdens het telefoongesprek?

  • De verkoper moet u meteen duidelijk maken dat hij u iets wil verkopen.
  • De verkoper mag u niet misleiden. Hij mag bijvoorbeeld niet net doen alsof het bedrijf een onderdeel is van een concurrent of foute informatie geven.
  • Als een verkoper merkt dat hij een consument aan de telefoon heeft die te onervaren en/of kwetsbaar is als gevolg van leeftijd en/of kennis van de Nederlandse taal, mag hij geen energie aan die consument verkopen. Dit mag hij ook niet aan een minderjarige of aan een consument die het energie-aanbod niet begrijpt.
  • De verkoper moet u vertellen dat u recht heeft op een bedenktermijn van 7 werkdagen.

Wat moet de verkoper mij aan het begin van het telefoongesprek vertellen over het energiecontract dat hij wil verkopen?

Hij moet u vertellen:

  • Namens welk energiebedrijf hij belt, en wat het adres is van dit energiebedrijf.
  • Hoe duur de energie is. De verkoper moet de totale prijs noemen. Dus met belastingen en toeslagen.
  • Hoeveel het transport en de aansluiting op het energienet kost.
  • Op welke manier u de energie kunt betalen.
  • Hoe lang het energiecontract minimaal duurt.

Gedragscode Consument en Energieleverancier

De regels voor telefonische verkoop van energie kunt u terugvinden in de Gedragscode Consument en Energieleverancier 2009. Deze gedragscode is opgesteld door de energiebedrijven. U kunt de gedragscode vinden op de website van de branchevereniging Energiened.

Bel-me-niet Register

Als u niet (meer) wilt dat een energiebedrijf of ander bedrijf u belt om energie te verkopen, kunt u u inschrijven bij het Bel-me-niet Register.

Doe de ConsuWijzer Tele-Check

Bij agressieve of misleidende verkooptelefoontjes kunt u iets kopen waar u later spijt van krijgt. Voorkom ongewenste spullen en abonnementen. Doe de ConsuWijzer Tele-Check tijdens het verkoopgesprek.

Forward

ConsuWijzer-karakter bellend met mobiele telefoon