Bedenktijd bij koop op afstand

Koopt u een product op afstand? Bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? Dan hebt u bijna altijd recht op een bedenktijd. Hieronder leest u daar meer over.

Voor het kopen op afstand gelden speciale regels. Vanaf 13 juni 2014 geldt er nieuwe consumentenwetgeving. Veel blijft hetzelfde maar sommige regels veranderen. Er komen ook regels bij. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. Voor overeenkomsten die voor deze datum zijn gesloten gelden de oude regels.

Hebt u een overeenkomst gesloten op of na 13 juni 2014?

Wat is een bedenktijd?

De bedenktijd is een periode waarin u kunt beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. U kunt het product dan terugsturen. En de overeenkomst ongedaan maken. U hoeft niet te vertellen waarom u het product niet wilt. Een bedenktijd noemen we ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn. Binnen de bedenktijd kunt u aan de verkoper laten weten dat u van de koop af wil. De verkoper moet u dan binnen veertien dagen terugbetalen. En u moet het product terugsturen. Dat moet binnen veertien dagen nadat u de verkoper hebt verteld dat u afziet van de koop. Moet u lang op uw geld wachten? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Hoe lang is de bedenktijd?

Bij een koop of afstand is de bedenktijd veertien dagen.

Wanneer gaan de veertien dagen in?

 • Koopt u een product? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in op de dag nadat u het product hebt gekregen. Maar let op: Hebt u in één bestelling meerdere producten besteld? Bijvoorbeeld een jurk en een broek? En worden deze niet tegelijk bezorgd? Dan beginnen de veertien dagen pas als u het laatste product hebt gekregen.
  Hebt u een product besteld dat uit meerdere onderdelen bestaat? Bijvoorbeeld een bed met lattenbodem en nachtkastjes? En worden deze onderdelen los van elkaar geleverd? Dan begint de bedenktijd pas als u het laatste onderdeel van het product hebt gekregen.
 • Koopt u een dienst? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in op de dag dat u het contract hebt gesloten.
 • Koopt u een dienst en een product? Dan begint de bedenktijd als u het product krijgt. Bijvoorbeeld een wasmachine met een onderhoudscontract. Uw bedenktijd begint als de wasmachine geleverd is. 

Wanneer is er sprake van verlengde bedenktijd?

In sommige gevallen hebt u langere bedenktijd. De verkoper moet u goede informatie geven over de bedenktijd. En hij moet u een formulier geven dat u kunt invullen om gebruik te maken van uw bedenktijd. Heeft de verkoper u niet de informatie over de bedenktijd gegeven? Of heeft de verkoper u bijvoorbeeld geen formulier gegeven dat u kunt invullen als u van de koop af wil? Dan wordt uw bedenktijd automatisch met een jaar verlengd. De bedenktijd wordt weer veertien dagen vanaf het moment dat u alsnog de goede informatie van de verkoper krijgt.

Wanneer koopt u wel op afstand, maar hebt u geen bedenktijd?

Koopt u een van de volgende producten op afstand? Dan krijgt u geen bedenktijd:

 • reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding
 • tijdsgebonden producten, zoals losse tijdschriften of kranten
 • producten die u speciaal laat maken. Bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp
 • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen
 • loten voor loterijen

Hygiëne producten die verzegeld zijn

Sommige producten kan de ondernemer niet meer verkopen  als u ze uit de verpakking haalt en probeert. Omdat dat niet hygiënisch is. Bijvoorbeeld ondergoed of badkleding. Heeft de verkoper de verpakking van zo’n product verzegeld? En hebt u de verzegeling verbroken? Dan mag u het product niet meer terugsturen.

Verzegelde cd’s en dvd’s

Cd's en dvd's zijn vaak verzegeld. U mag deze producten alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt.

Digitale producten downloaden

Koopt u een product om te downloaden op uw pc, tablet of telefoon? Bijvoorbeeld muziek, een spelletje of een film? Hebt u laten weten dat u het product binnen veertien dagen wil hebben? Én hebt u laten weten dat u afziet van de bedenktijd? Dan hebt u geen bedenktijd.

Let op

Hebt u niet laten weten dat u het product al tijdens de bedenktijd wil hebben? Of hebt u niet laten weten dat u afziet van de bedenktijd? En hebt u het product al gedownload? Dan hebt u wel een bedenktijd.
Gebruikt u dan toch uw bedenktijd? Dan hoeft u niet te betalen, ook al kunt u het product niet meer terugsturen.

Spoedreparaties

Vraagt u een ondernemer om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten? Bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming? Dan hebt u geen bedenktijd.

Diensten

Sluit u een dienst af die binnen veertien dagen helemaal wordt afgemaakt? Bijvoorbeeld een schilderklus? Dan moet u er uitdrukkelijk mee instemmen dat de dienst binnen de bedenktijd  begint. En u moet hebben laten weten dat u afziet van de bedenktijd. Als u dat hebt gedaan, hebt u geen bedenktijd meer.

Koopt u een dienst die langer duurt dan veertien dagen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau? En wilt u dat de dienst binnen de bedenktijd ingaat? Dan moet u daar zelf om vragen. 
U kunt dan nog wel binnen de bedenktijd van de dienst af want u hebt nog bedenktijd. Als u gebruik wilt maken van uw bedenktijd dan moet u soms betalen voor de diensten die u al gebruikt hebt. Dit hoeft alleen als de ondernemer  dit vooraf heeft verteld.

Hebt u een overeenkomst gesloten voor 13 juni 2014?

Wat is een bedenktijd?

De bedenktijd is een periode waarin u kunt beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. U kunt het dan terugsturen. U hoeft niet te vertellen waarom u het product niet wilt. Een bedenktijd noemen we ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn. Als u binnen de bedenktijd een product terugstuurt moet de verkoper u binnen dertig dagen terugbetalen. Moet u lang op uw geld wachten? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Hoe lang is de bedenktijd?

Bij een koop of afstand is de bedenktijd zeven werkdagen. Zaterdag, zondag en feestdagen tellen dus niet mee.

Wanneer begint de bedenktijd?

 • Koopt u een product? Dan begint de bedenktijd één dag nadat u het product hebt gekregen.
 • Koopt u een dienst? Dan begint de bedenktijd op de dag dat u het contract hebt gesloten.

Wanneer is er sprake van verlengde bedenktijd?

Heeft de verkoper u niet de informatie gegeven die hij u moest geven? Heeft hij u bijvoorbeeld geen adres van het bedrijf gegeven? Dan verlengt uw bedenktijd automatisch tot drie maanden. De bedenktijd wordt weer zeven werkdagen vanaf het moment dat u alsnog de goede informatie van de verkoper krijgt.

Wanneer koopt u wel op afstand, maar hebt u geen bedenktijd?

U krijgt geen bedenktijd als u een van de volgende producten op afstand koopt:

 • reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding
 • tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften of kranten
 • producten die u speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp
 • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen
 • loterijen
 • Sluit u een dienst af? En geeft u nadrukkelijk toestemming om die dienst binnen zeven werkdagen te laten beginnen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau? Hierdoor ziet u af van de bedenktijd.

Cd's en dvd's zijn vaak verzegeld. U mag deze producten alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt.

Forward

ConsuWijzer-karakter online aan het winkelen