Veelgestelde vragen over Welkom Energie

Veelgestelde vragen over Welkom Energie

Energieleverancier Welkom Energie is failliet. Eerder kon Welkom Energie door geldproblemen niet meer garanderen energie te blijven leveren. Welkom Energie vroeg toen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om haar vergunning in te trekken.

Op de website van Welkom Energie vindt u een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden. Deze gaan over uw contract, geld en verdere gevolgen voor u als klant.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet bij Welkom Energie? Hieronder vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen van consumenten. Ook kunt u mailen naar welkom@welkom-energie.nl.

Let op: We kunnen u op dit moment niet meer informatie geven dan in deze veelgestelde vragen staan. Houd deze pagina de komende dagen in de gaten.

Welkom Energie is failliet. Wat betekent dat?

De rechter heeft op vrijdag 29 oktober het faillissement uitgesproken. De rechtbank verklaart een ondernemer failliet als hij schulden heeft en deze niet meer kan betalen. Soms gebeurt dat als de ondernemer hierom vraagt, en soms als de schuldeisers van de ondernemer hierom vragen.

Door het faillissement mag de ondernemer zelf niet meer beslissen over het geld en de spullen die hij nog over heeft. De rechtbank benoemt iemand die daarover mag beslissen. Dat is de curator. De curator kan schulden betalen met de waarde van de spullen die er nog zijn. De curator is Okkerse & Schop Advocaten in Almere.

Wat betekent dit faillissement voor mij als klant?

Voor u als klant betekent dit voorlopig niet veel. Vanaf maandag 1 november bent u klant bij Eneco. U krijgt dus nog steeds energie. En u hebt nog steeds 30 dagen opzegtermijn om te bepalen of u bij Eneco blijft of dat u een nieuwe leverancier kunt zoeken.

Wel kunt u een vordering indienen bij de curator. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt van Welkom Energie (bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen). Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. En neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Ik krijg nog geld van Welkom Energie. Bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen, een welkomstpremie of een waarborgsom. Krijg ik dat nog terug?

Deze vraag kunnen wij helaas niet beantwoorden. De curator van Welkom Energie kijkt de komende tijd of alle schulden betaald kunnen worden. Dus ook de schulden aan klanten.

Welkom Energie incasseert geen betalingen meer voor de maand november. Welkom Energie heeft aangegeven een eindafrekening te versturen aan alle klanten. Zo weet u of u nog geld tegoed hebt. Of dat u nog geld moet bijbetalen. Door het faillissement is het nog niet duidelijk of u dit geld ook terugkrijgt.

U kunt een vordering indienen bij de curator. Dat kan wanneer u geld tegoed hebt (bijvoorbeeld betaalde termijnbedragen).

Wacht hiervoor eerst op uw eindafrekening. En neem contact op met het Juridisch Loket voor advies over hoe u dit doet.

Hebt u nog geld tegoed van Welkom Energie en krijgt u het niet terug? Zoek hiervoor juridische hulp. Bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Wie is de curator?

De curator van het faillissement van Welkom Energie is Okkerse & Schop Advocaten in Almere. Let op: telefonisch kan de curator geen vragen beantwoorden. U kunt wel via een formulier een vordering indienen. Ook geeft de curator een overzicht met vragen en antwoorden.

Waarom neemt Eneco de klanten van Welkom Energie over?

De ACM geeft vergunningen uit voor energieleveranciers. Eén van de afspraken is dat een leverancier genoeg geld moet hebben om energie in te kunnen kopen. Wanneer een energieleverancier die afspraken niet kan nakomen, start de ACM een regeling die ervoor zorgt dat alle klanten energie blijven krijgen. Die regeling begint met het intrekken van de vergunning.

Welkom Energie had geldproblemen, onder andere door de hoge energieprijzen. Het bedrijf kon daardoor niet garanderen dat het energie kon blijven leveren. Daarom heeft Welkom Energie aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om de vergunning in te trekken. Dit betekent dat Welkom Energie geen energie meer mag leveren aan klanten. Sinds vrijdag 29 oktober 2021 is Welkom Energie failliet.

Welkom Energie heeft met Eneco afgesproken dat zij de klanten overneemt. Dit is een onderlinge afspraak tussen Welkom Energie en Eneco. Eneco kan garanderen dat zij de klanten van Welkom Energie kan voorzien van energie.

De vergunning van mijn energieleverancier Welkom Energie is ingetrokken. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Doordat de vergunning van Welkom Energie wordt ingetrokken door de ACM, stopt uw contract. U krijgt een nieuw contract van Eneco per 1 november. In de tussentijd krijgt u gewoon elektriciteit en gas. Het nieuwe contract van Eneco is gebaseerd op de energieprijzen van nu. U gaat daardoor waarschijnlijk meer betalen per maand.

U kunt bij Eneco blijven of kiezen om over te stappen naar een andere leverancier. U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen. U hebt wel een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Stapt u over naar een andere leverancier? Dan krijgt u energie van Eneco totdat de overstap geregeld is. 

Ik heb laatst geld betaald aan Welkom Energie. Moet ik mijn betaling stoppen of storneren?

Hebt u geld betaald, of krijgt u nog een rekening van uw energieleverancier? U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt. Betaalt u via automatische incasso? Dan hebt u standaard het recht om te storneren. U vraagt uw bank dan om een bedrag terug te storten dat automatisch is afgeschreven. Dat kunt u eenvoudig regelen via internetbankieren.

Storneren heeft wel gevolgen. U krijgt bijvoorbeeld een betalingsachterstand. Betaalt u maandelijks meer voor uw energie dan dat u verbruikt? Dan mag u die betalingsachterstand soms verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt van uw leverancier. Maar let goed op: dit mag niet altijd. Hier zijn wettelijke regels voor.

Wilt u weten of het in uw persoonlijke situatie verstandig is om te storneren? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

Wat voor contract en voorwaarden krijg ik bij Eneco en wanneer hoor ik daar meer over?

Wij kunnen u niet vertellen wat voor contract en voorwaarden u bij Eneco krijgt. Eneco informeert u hier zo snel mogelijk over. Tot u iets hoort van Eneco krijgt u gewoon energie. Neem bij vragen contact op met Eneco.

Wanneer kan ik overstappen naar een andere leverancier?

Wilt u liever een andere leverancier? Bijvoorbeeld omdat een andere energieleverancier een gunstiger aanbod heeft? Dan mag u vanaf 1 november 2021 een nieuw contract afsluiten bij een andere energieleverancier. Dat contract gaat wel pas na maximaal 30 dagen in, want u hebt altijd een opzegtermijn. Dat betekent dat u maximaal 30 dagen energie krijgt van Eneco en in de tussentijd een nieuwe leverancier kunt zoeken als u dat wilt.

Hebt u eerder een goed aanbod van een andere leverancier? Bespreek dit met Eneco. U hebt wettelijk gezien een contract met Eneco.

Waarom kan ik pas overstappen na 30 dagen bij Eneco?

Eneco heeft u als klant overgenomen van Welkom Energie. Daarbij hebt u een nieuw contract gekregen voor onbepaalde tijd. U hebt daarbij nog steeds maximaal 30 dagen opzegtermijn. In deze termijn kunt u bepalen of u bij Eneco blijft of dat u een nieuwe leverancier zoekt. U hebt geen bedenktijd. En u kunt er ook niet voor kiezen om een opzegboete te betalen. Opzegboetes spelen alleen bij contracten voor een bepaalde tijd. Hebt u een goed aanbod van een andere leverancier? Bespreek dit met Eneco. U hebt wettelijk gezien een contract met Eneco. Blijft u na de eerste 30 dagen bij Eneco? Dan hebt u vanaf 1 december een opzegtermijn van 9 dagen.

Ik heb net een contract afgesloten met Welkom Energie. Wat gebeurt er nu?

Begint uw nieuwe contract met Welkom Energie tussen 1 november en 1 december? Uw overeenkomst met Welkom Energie is waarschijnlijk nog niet doorgevoerd. U blijft bij uw huidige leverancier - ook als u een bericht krijgt dat Eneco u overneemt. Hebt u vragen of wilt u het zeker weten? Neem contact op met Welkom Energie via welkom@welkom-energie.nl of check bij uw huidige leverancier of u daar nog klant bent.

Ik heb net een contract afgesloten met een andere leverancier. Wat gebeurt er nu?

Bent u net overgestapt van Welkom Energie naar een andere leverancier? En begint uw nieuwe contract tussen 1 november en 1 december? Dan is de overstap waarschijnlijk doorgegeven door Welkom Energie. In de tussentijd bent u klant van Eneco: mogelijk is dat maar enkele dagen.

Bijvoorbeeld: uw nieuwe contract zou ingaan op 10 november. Dan bent u van 1 november tot 10 november klant bij Eneco. U krijgt een eindafrekening van Welkom Energie voor de periode tot 1 november. En u krijgt een eindafrekening van Eneco voor de periode van 1 tot 10 november.

Check bij uw nieuwe leverancier of Welkom Energie uw overstap heeft doorgegeven. Is dat niet gebeurd? Dan bent u in elk geval tijdens de 30 dagen opzegtermijn klant van Eneco. Daarna kunt u overstappen.

Moet ik nog meterstanden doorgeven?

Vraagt Welkom Energie om uw meterstanden? Of vraagt Eneco hiernaar? Geef dan uw meterstanden door voor de eindafrekening. En zodat Eneco uw beginstand heeft voor het nieuwe contract.

Hebt u een slimme meter? Dan hoeft u geen meterstanden door te geven. De netbeheerder leest uw meterstand van de slimme meter uit en geeft deze door voor het opstellen van uw energierekeningen. De uitgelezen stand wordt gebruikt voor de eindafrekening en jaarafrekening.

Ik vind het belangrijk dat ik groene stroom krijg. Houdt Eneco hier rekening mee?

Wij weten niet wat in uw nieuwe voorwaarden bij Eneco staat. Controleer de voorwaarden zodra u die ontvangt. Neem bij vragen contact op met Eneco.

Vindt u groene stroom belangrijk? En levert Eneco dat niet? Dan kunt u overstappen naar een energieleverancier die wel groene stroom levert. U hebt daarbij wel een opzegtermijn van 30 dagen.

Ik ben het niet eens met de wet of de regels. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar de ACM toezicht op houdt? Of waar de ACM zich aan moet houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.