Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Terugvorderen borg autoverhuur

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam autoverhuurbedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: terugvorderen borg autoverhuur

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heb ik bij u een auto gehuurd. U hebt (een deel van) mijn borg ingehouden / geld van mijn creditcard afgehaald [kies wat van toepassing is]. Hier ben ik het niet mee eens.

Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik ben het hier niet mee eens omdat [schrijf waarom u het hier niet mee eens bent].

Als bewijs stuur ik u de volgende stukken mee? [geef aan welke bewijsstukken u mee stuurt. Bijvoorbeeld een kopie van uw huurcontract. Of uw tankbonnetje]

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u daarom via deze brief om het betaalde bedrag/één deel van het betaalde bedrag [kies een mogelijkheid] ter waarde van EUR ... voor [invullen datum] aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [schrijf hier uw rekeningnummer] ten name van [schrijf hier uw naam].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen]:

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer