Voorbeeldbrief - Rekening autoverhuur betalen onder protest

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Betaling onder protest, verzoek teruggave borg

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een rekening. Ik ben het niet eens met deze rekening. U dreigt met invorderingsmaatregelen. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat is het probleem?

Het feit dat ik de rekening betaal, betekent niet dat ik het eens ben met de rekening. Ik ben het hiermee niet eens, omdat: [geef hier aan waarom u het niet eens bent met de rekening].

Als bewijs stuur ik u het volgende mee: [Geef aan welke kopieën van bewijsstukken u mee stuurt, bijvoorbeeld een tankbonnetje of uw huurcontract].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om het door mij onder protest betaalde bedrag van [bedrag] Euro aan mij terug te betalen binnen twee weken. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam]. En ik ontvang graag een reactie van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

 

Bel ons op 088 0 70 70 70

Over bellen met ConsuWijzer

 

App ons op 06 5252 7006
Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer

 

Mail ons
Reactie binnen 6 werkdagen

Naar ons contactformulier