Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ik ben het niet eens met de rekening. Wat nu?

Bent u het niet eens met de rekening van het autoverhuurbedrijf? Gebruik dan deze voorbeeldbrief om bezwaar te maken.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Betaling onder protest, verzoek teruggave borg


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een rekening. Ik ben het niet eens met deze rekening. U dreigt met invorderingsmaatregelen. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Wat is het probleem?

Het feit dat ik de rekening betaal, betekent niet dat ik het eens ben met de rekening. Ik ben het hiermee niet eens, omdat: [geef hier aan waarom u het niet eens bent met de rekening].

Als bewijs stuur ik u het volgende mee: [Geef aan welke kopieën van bewijsstukken u mee stuurt, bijvoorbeeld een tankbonnetje of uw huurcontract].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om het door mij onder protest betaalde bedrag van [bedrag] euro aan mij terug te betalen binnen twee weken. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam]. En ik ontvang graag een reactie van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer