Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinden koop verlengde bedenktijd

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht (verlengde bedenktijd)

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] heb ik [maak een keuze: bij mij aan huis/tijdens een verkoopdemonstratie/op straat] met [naam onderneming] een overeenkomst gesloten voor [inhoud overeenkomst]. U hebt mij niet juist geïnformeerd over de bedenktijd die ik heb. Op grond van de wet is de bedenktijd daardoor verlengd. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst binnen de (verlengde) bedenktijd ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om mij te informeren over de duur en de voorwaarden van de bedenktijd en de manier waarop ik van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook moet u aan mij een modelformulier verstrekken waarmee ik de overeenkomst kan ontbinden. Voldoet u niet aan deze verplichtingen? Dan wordt de bedenktijd van 14 dagen verlengd tot 12 maanden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om een bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

[Als u al betaald hebt:]

En ik verzoek u om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] Euro binnen 14 dagen terug te storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer].

[de volgende alinea kunt naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet op tijd terug?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijk groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer