Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Nietige overeenkomst timeshare, vakantieclub, hotelkaart of hotelpas wegens niet ontvangen ondertekend contract

Let op: deze voorbeeldbrief kunt u alleen gebruiken voor timeshare-, vakantieclub-, hotelkaart- of hotelpas-overeenkomsten die op of na 23 februari 2011 gesloten zijn.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]


[naam bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Geen standaardcontract gekregen timeshare/vakantieclub/hotelkaart/hotelpas overeenkomst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ben ik door u [noem de manier waarop, bijvoorbeeld telefonisch] benaderd voor het sluiten van een [timeshare/vakantieclub/hotelkaart/hotelpas] overeenkomst. Ik heb van u geen door beide partijen ondertekend standaardcontract ontvangen.

Wat is het probleem?

Aangezien een ondertekend standaardcontract ontbreekt, is de overeenkomst niet geldig. Ik ben dan ook niet gehouden aan de overeenkomst.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Er zijn wettelijke regels voor timeshares, vakantieclubs, hotelkaarten en hotelpassen. Volgens deze regels moet het contract ondertekend worden door beide partijen. Als dat niet het geval is, dan is het contract nietig. De consument kan dan niet gehouden worden aan de overeenkomst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/timeshare.

Wat verwacht ik van u?

[Hebt u al een aanbetaling gedaan? Voeg dan de volgende alinea toe:]

Bij het sluiten van het contract heb ik een aanbetaling gedaan van [bedrag] Euro. Nu de overeenkomst nietig is, heb ik u deze aanbetaling onterecht betaald. Ik verzoek u daarom dit bedrag binnen twee weken aan mij terug te betalen op rekeningnummer [rekeningnummer invullen] ten name van [uw naam invullen].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet tijdig terug?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen]:

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Een bevestiging per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer