Voorbeeldbrief - Nietige overeenkomst timeshare, vakantieclub, hotelkaart of hotelpas wegens niet ontvangen ondertekend contract

Let op: deze voorbeeldbrief kunt u alleen gebruiken voor timeshare-, vakantieclub-, hotelkaart- of hotelpas-overeenkomsten die op of na 23 februari 2011 gesloten zijn.

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]
[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Geen standaardcontract gekregen timeshare/vakantieclub/hotelkaart/hotelpas overeenkomst

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ben ik door u [noem de manier waarop, bijvoorbeeld telefonisch] benaderd voor het sluiten van een [timeshare/vakantieclub/hotelkaart/hotelpas] overeenkomst. Ik heb van u geen door beide partijen ondertekend standaardcontract ontvangen.

Wat is het probleem?

Aangezien een ondertekend standaardcontract ontbreekt, is de overeenkomst niet geldig. Ik ben dan ook niet gehouden aan de overeenkomst.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Er zijn wettelijke regels voor timeshares, vakantieclubs, hotelkaarten en hotelpassen. Volgens deze regels moet het contract ondertekend worden door beide partijen. Als dat niet het geval is, dan is het contract nietig. De consument kan dan niet gehouden worden aan de overeenkomst. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

[Hebt u al een aanbetaling gedaan? Voeg dan de volgende alinea toe:]

Bij het sluiten van het contract heb ik een aanbetaling gedaan van [bedrag] Euro. Nu de overeenkomst nietig is, heb ik u deze aanbetaling onterecht betaald. Ik verzoek u daarom dit bedrag binnen twee weken aan mij terug te betalen op rekeningnummer [rekeningnummer invullen] ten name van [uw naam invullen].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet tijdig terug?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen]:

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Een bevestiging per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward