Voorbeeldbrief - Ongeldige overeenkomst timeshare, vakantieclub of hotelkaart

Let op: deze voorbeeldbrief kunt u alleen gebruiken voor vakantieclub- en timeshare-overeenkomsten en overeenkomsten voor vakantieproducten van lange duur als hotelkaarten die op of na 23 februari 2011 gesloten zijn.

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Nietigheid (ongeldige overeenkomst) overeenkomst

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben door u telefonisch benaderd voor het sluiten van een overeenkomst betreffende [gebruik in deeltijd/een vakantieproduct van lange duur].

Voor het sluiten van zo’n overeenkomst gelden speciale eisen. Zo moet de overeenkomst schriftelijk worden gesloten en door beide partijen worden ondertekend. Deze speciale eis heet een vormvereiste waar volgens de wet niet van mag worden afgeweken.

Dit betekent dat de overeenkomst die ik met u heb gesloten nietig is. Ik beroep mij op deze nietigheid. Ik ben dan ook niet gehouden aan deze overeenkomst .

[Indien u inmiddels een aanbetaling heeft gedaan, voegt u de volgende zinnen toe, anders weglaten.]

Bij het sluiten van het contract heb ik een betaling gedaan van EUR [bedrag]. Nu de overeenkomst nietig is, heb ik u deze aanbetaling onverschuldigd betaald. Ik verzoek u met klem om dit bedrag binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan mij terug te betalen op rekeningnummer [rekeningnummer invullen] ten name van [uw naam invullen].

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

Voorbeeldbrief downloaden

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer