Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Geld terugvragen na telefonisch lid worden van vakantieclub, timesharing of hotelkaart

Werd u per telefoon lid van een vakantieclub, timesharing of hotelkaart? Maar gaf u hiervoor geen toestemming op papier? Met onze voorbeeldbrief laat u weten dat het lidmaatschap dan ongeldig is.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Betreft: Nietigheid (ongeldige overeenkomst) overeenkomst


Geachte heer/mevrouw,

Ik ben door u telefonisch benaderd voor het sluiten van een overeenkomst betreffende [gebruik in deeltijd/een vakantieproduct van lange duur].

Voor het sluiten van zo’n overeenkomst gelden speciale eisen. Zo moet de overeenkomst schriftelijk worden gesloten en door beide partijen worden ondertekend. Deze speciale eis heet een vormvereiste waar volgens de wet niet van mag worden afgeweken.

Dit betekent dat de overeenkomst die ik met u heb gesloten nietig is. Ik beroep mij op deze nietigheid. Ik ben dan ook niet gehouden aan deze overeenkomst .

[Indien u inmiddels een aanbetaling heeft gedaan, voegt u de volgende zinnen toe, anders weglaten.]

Bij het sluiten van het contract heb ik een betaling gedaan van EUR [bedrag]. Nu de overeenkomst nietig is, heb ik u deze aanbetaling onverschuldigd betaald. Ik verzoek u met klem om dit bedrag binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan mij terug te betalen op rekeningnummer [rekeningnummer invullen] ten name van [uw naam invullen].

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer