Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ongeldige overeenkomst timeshare, vakantieclub of hotelkaart

Let op: deze voorbeeldbrief kunt u alleen gebruiken voor vakantieclub- en timeshare-overeenkomsten en overeenkomsten voor vakantieproducten van lange duur als hotelkaarten die op of na 23 februari 2011 gesloten zijn.

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Nietigheid (ongeldige overeenkomst) overeenkomst

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben door u telefonisch benaderd voor het sluiten van een overeenkomst betreffende [gebruik in deeltijd/een vakantieproduct van lange duur].

Voor het sluiten van zo’n overeenkomst gelden speciale eisen. Zo moet de overeenkomst schriftelijk worden gesloten en door beide partijen worden ondertekend. Deze speciale eis heet een vormvereiste waar volgens de wet niet van mag worden afgeweken.

Dit betekent dat de overeenkomst die ik met u heb gesloten nietig is. Ik beroep mij op deze nietigheid. Ik ben dan ook niet gehouden aan deze overeenkomst .

[Indien u inmiddels een aanbetaling heeft gedaan, voegt u de volgende zinnen toe, anders weglaten.]

Bij het sluiten van het contract heb ik een betaling gedaan van EUR [bedrag]. Nu de overeenkomst nietig is, heb ik u deze aanbetaling onverschuldigd betaald. Ik verzoek u met klem om dit bedrag binnen twee weken na dagtekening van deze brief aan mij terug te betalen op rekeningnummer [rekeningnummer invullen] ten name van [uw naam invullen].

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer