Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Ontbinding telefonisch gesloten overeenkomst wegens het niet juist informeren over de bedenktijd

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: ontbinding van de overeenkomst wegens niet voldoen aan de informatieplicht

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum dat u bent gebeld] heeft [naam onderneming] mij gebeld over [inhoud aanbod] en is er een overeenkomst gesloten. U hebt mij niet juist geïnformeerd over de bedenktijd die ik heb. Op grond van de wet is de bedenktijd daardoor verlengd. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst binnen de (verlengde) bedenktijd ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om mij voor het sluiten van de overeenkomst te informeren over de duur en de voorwaarden van de bedenktijd en de manier waarop ik van de bedenktijd gebruik kan maken. De informatie moet daarna ook schriftelijk of per e-mail worden verstrekt. Daarbij moet u een modelformulier geven waarmee ik de overeenkomst kan ontbinden. Voldoet u niet aan deze verplichtingen? Dan wordt de bedenktijd van 14 dagen verlengt tot 12 maanden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om een bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

[Als u al betaald hebt:]

En ik verzoek u om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] Euro binnen 14 dagen terug te storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer].

[De volgende alinea kunt naar keuze toevoegen:]

Betaalt u niet op tijd terug?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer