Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek aan uw aanbieder om gegevens van anonieme beller te geven

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam aanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Verzoek om gegevensverstrekking vanwege hinderlijke oproepen

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Via mijn telefoonnummer [invullen: uw telefoonnummer waarop u wordt lastiggevallen] ondervind ik overlast van oproepen van een ander. Ik wil hier actie tegen ondernemen maar ik kan niet achterhalen van wie deze hinderlijke oproepen afkomstig zijn. Daarom wil ik u graag verzoeken mij het nummer en de daarop betrekking hebbende naam, adres, postcode- en woonplaatsgegevens te verstrekken van de oproepende abonnee. De Telecommunicatiewet bepaalt ook dat ik dit verzoek aan u mag doen. Als u niet aan mijn verzoek voldoet, hoor ik graag waarom u hier niet aan mee wilt werken.

[Invullen: beschrijf de oproepen waar u overlast van hebt. Geef daarbij duidelijk aan wat u hebt gehoord. Geef ook aan waarom u dit als overlast ervaart. En waarom het belangrijk voor u is dat dit stopt.]

Deze oproepen doen zich voor sinds [invullen: geef zo nauwkeurig mogelijk het moment aan vanaf wanneer u wordt lastiggevallen]. Vervolgens heb ik op meerdere momenten te maken gehad met dergelijke oproepen. Hieronder vindt u een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van deze momenten.

[Invullen: vul naar het voorbeeld van de onderstaande tabel de oproepmomenten zo nauwkeurig mogelijk in. Geef zo veel mogelijk ook de tijdstippen van de oproepen aan.]

Opsomming van hinderlijke oproepen
Oproep Datum Tijdstip
1 [dd-mm-jjjj] [uu-mm]
2 [dd-mm-jjjj] [uu-mm]
3 [dd-mm-jjjj] [uu-mm]

 

In het belang van uw onderzoek zal ik u op de hoogte houden van eventuele hinderlijke oproepen die plaatsvinden na het versturen van dit verzoek.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij bereiken via de bovenstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer