Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Overstapafspraken, aanbieder zegt oud abonnement niet op

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: aanmaning tot nakoming van de overeenkomst m.b.t. overstap

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum aangaan overeenkomst] ben ik een overeenkomst met u aangegaan. Het betreft [naam abonnement]. Volgens de overeenkomst zou u mijn oude abonnement [naam oude abonnement] bij aanbieder [naam aanbieder] opzeggen. Maar deze toezegging bent u niet nagekomen. Met deze brief vraag ik u om dat alsnog te doen.

Wat is het probleem?

Doordat u niet hebt opgezegd is mijn oude abonnement door blijven lopen en moet ik nu dubbele abonnementskosten betalen. Ik lijd hierdoor schade.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u zich aan de verplichtingen uit onze overeenkomst houden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de telecommarkt. ACM houdt in de gaten of telecomaanbieders zich houden aan de wetten en regels op het gebied van het consumentenrecht en telecommunicatie. Wilt u meer weten over ACM? Kijkt u dan op de website www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om alsnog zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen [noem een redelijke termijn] mijn oude telefonieabonnement bij [naam oude aanbieder] op te zeggen. De dubbele kosten die ik moet maken bij mijn vorige aanbieder zal ik op u verhalen.

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer