Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht over nummerbehoud aan de aanbieder van uw nieuwe abonnement

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam nieuwe telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over mijn aanvraag tot nummerbehoud

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heb ik bij u een telefoonabonnement afgesloten. Hierbij heb ik u gevraagd om mijn telefoonnummer mee te nemen. Ik heb hier een klacht over. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor mijn klacht.

Wat is het probleem?

Mijn klacht is [invullen: beschrijf kort wat uw klacht precies is. Geef in uw klacht in elk geval ook het volgende aan:

Het telefoonnummer dat u wilt meenemen naar uw nieuwe abonnement;

  • Van welke telefoonaanbieder en van welk soort abonnement u uw telefoonnummer mee wilt nemen;
  • Welk soort abonnement u bij uw nieuwe telefoonaanbieder bent aangegaan;
  • De beloofde datum, waarop u met uw meegenomen nummer had moeten kunnen bellen;
  • Uw (eventuele) klantnummer(s).

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht om mijn telefoonnummer mee te nemen bij een overstap. U moet dit als mijn nieuwe aanbieder binnen tien werkdagen regelen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om binnen tien werkdagen alsnog mijn telefoonnummer [noem telefoonnummer] over te zetten naar mijn nieuwe telefoonabonnement.

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten of rechter].

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen tien werkdagen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer