Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht aan uw telecomaanbieder over de wijziging van de contractsvoorwaarden

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

U kunt uw kwestie alleen aan de Geschillencommissie voorleggen als uw aanbieder daarbij is aangesloten. Kijk hiervoor op de website van de Geschillencommissie. Anders kunt u alleen naar de rechter.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telecomaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over wijziging contractvoorwaarden

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] ben ik erachter gekomen dat u de voorwaarden van mijn abonnement eenzijdig hebt gewijzigd. U hebt namelijk [invullen: beschrijving van de contractwijziging, bij voorkeur met de datum van de wijziging]. Ik heb hier een klacht over en vraag u met deze brief om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Deze wijziging in mijn abonnement is niet in mijn voordeel, omdat [invullen: leg uit waarom u het niet eens bent met de wijziging]. U hebt mij hierover niet van tevoren geïnformeerd. Ik heb dan ook geen kans gekregen om het abonnement kosteloos op te zeggen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Aangezien de contractwijziging niet in mijn voordeel is, heb ik volgens de Telecommunicatiewet (artikel 7.2) het recht om mijn abonnement kosteloos te beëindigen. Bovendien moet u mij hierover minimaal één maand van te voren informeren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u om mijn abonnement zonder deze wijziging voort te zetten. Bent u hiertoe niet bereid? Dan wil ik mijn abonnement kosteloos beëindigen. Ik verzoek u vriendelijk om een oplossing binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten/de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen twee weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer