Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Klacht aan telefoonaanbieder over het bellen naar een informatienummer

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Bekijk deze brief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam telefoonaanbieder]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Klacht over informatienummer

Geachte heer of mevrouw,

Op [invullen: datum] heb ik gebeld naar het informatienummer [invullen: het telefoonnummer waar uw klacht over gaat]. Ik heb een klacht over de kosten die u hiervoor bij mij in rekening brengt. Ik schort de betaling daarom op. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze kosten, omdat [Omschrijf uw klacht. Bijvoorbeeld:

 • u hoorde vooraf verkeerde informatie, bijvoorbeeld over de totale kosten van het gesprek;
 • u hoorde vooraf geen belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de kosten per minuut of de kosten per gesprek;
 • u werd lang in de wacht gehouden voordat u iemand te spreken kreeg. Bijvoorbeeld: u moest onverwacht meer dan 10 minuten wachten;
 • de aanbieder verbrak tijdens het gesprek de verbinding zonder dat u de dienst kreeg waarvoor u belde.]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht om de betaling op te schorten als ik een klacht heb over de kosten voor een informatienummer. Ik mag met de betaling wachten totdat de geschillencommissie een uitspraak hierover heeft gedaan. Dit is opgenomen in de Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen (RUDE). U kunt deze regeling vinden op de website https://wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

 1. [Gebruik deze zin als u per automatische incasso hebt betaald:]
  De betaling schort ik op. U hebt het bedrag per automatische incasso afgeschreven. Daarom heb ik het bedrag gestorneerd. Ik heb alleen het deel van de rekening betaald waarover mijn klacht niet gaat.
 2. [Gebruik deze zin als u prepaid hebt betaald:]
  Ik wens de betaling op te schorten en verzoek u daarom de teveel betaalde kosten voor het bellen naar het informatienummer op rekeningnummer [invullen: rekeningnummer] ten name van [naam noemen] terug te storten.
 3. [Gebruik deze zin als u nog niet hebt betaald. U betaalt bijvoorbeeld per acceptgiro:]
  Ik schort de betaling op. Ik betaal alleen het deel van de rekening waarover mijn klacht niet gaat.

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] en een oplossing voor mijn klacht binnen [noem een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in.

[Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer